Liljendal bycentrum får ny asfalt denna sommar

Lovisa stad deltar i kostnaderna för att utsträcka asfalteringen av väg 1761 till väg 1671 genom Sävträsk by. Stadsstyrelsen fattade beslutet den 21.5.2018.

Nylands Ntm-central förnyar under försommaren 2018 beläggningen på väg 1761 mellan Hardom och Liljendal. Enligt den ursprungliga planen skulle den nya beläggningen ta slut genast efter bron över riksväg 6. Av kostnadsskäl hade väg 1671 genom Sävträsk by (väg 1671) lämnats utanför projektet.

Enligt Ntm-centralens uträkningar kostar beläggning av vägen genom byn 40 000 euro per kilometer och cirka 1,6 kilometer kan beläggas i år. För att förverkliga projektet krävs en insats av Lovisa stad. Preliminärt har en andel på 30 000 euro diskuterats för stadens del. Med denna insats kan beläggningsprojektet genomföras som en enda helhet under försommaren 2018.

Väg 1671 genom Sävträsk by har enligt Ntm-centralen asfalterats senast 2004.