Loviisa ottaa käyttöön hulevesimaksun

Loviisan kaupunki ottaa vuodenvaihteessa 2018–2019 käyttöön kiinteistökohtaisen hulevesimaksun. Maksun suuruus määräytyy kiinteistötyypin ja –koon mukaan. Loviisassa maksun piiriin kuuluu asemakaava-alueella sijaitsevat noin 4 600 rakennettua kiinteistöä.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain uudistusten myötä syyskuussa 2014 vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi kunnille. Tällä hetkellä hulevesistä syntyneet kustannukset rahoitetaan verovarojen ja jätevesimaksujen avulla.

Loviisassa on selvitetty, kuinka hulevesijärjestelmien operointi, rahoittaminen ja kehittäminen tulisi järjestää tulevaisuudessa. Hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia rakenteita, laitteita ja ratkaisuja, joilla hulevesiä imeytetään, viivytetään, johdetaan tai käsitellään.

Maksu kiinteistön koon ja tyypin mukaan

Vuosittaisella, kiinteällä maksulla katetaan hulevesien hallinnasta syntyvät kustannukset. Jatkossa Loviisan kaupunki tilaa huleveden viemäröinnin operointipalveluita vesihuoltolaitokselta. Kaupunki tekee myös tulevat hulevesi-investoinnit.

Hulevesimaksun yksikköhinta on 47 euroa vuodessa. Yksikköhinta kerrataan kiinteistön koon ja tyypin mukaan määräytyvillä kertoimilla. Esimerkiksi suuren kerrostalokiinteistön maksu on yhdeksän kertaa yksikköhinta, eli 423 euroa vuodessa.

Määräytymisperusteiden kautta maksu on pyritty tekemään selkeäksi ja tasapuoliseksi. Esimerkiksi liike- ja teollisuuskiinteistöillä on keskimääräistä enemmän läpäisemättömiä pintoja kuin asumiseen tarkoitetuilla pientaloilla.

Taulukko: Kiinteistökohtaiset hulevesimaksut kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella (euroja vuodessa)

kiinteistötyyppi ja -kokopienikeskisuuriisolaaja
pien- tai paritalo47474770,50
rivitalo141211,50317,25476,11
kerrostalo188282423634,50
liike- tai julkinen rakennus235352,50528,75793,36
teollisuuskiinteistö282423634,50951,75

Pieni kiinteistö: alle 2 000 neliömetriä

Keskisuuri kiinteistö: 2 000–5 000 neliömetriä

Suuri kiinteistö: 5 000–10 000 neliömetriä

Laaja kiinteistö: yli 10 000 neliömetriä