Loviisa siirtyy N2000 -korkeusjärjestelmään

Pernajan Storkobban silokalliot

Loviisan kaupunki valmistelee siirtymistä N2000 -korkeusjärjestelmään. Kaupungin nykyisin käyttämän korkeusjärjestelmän tiedot ovat peräisin vuodelta 1960. Maan kohoamisen vuoksi Suomessa käytettävä valtakunnallinen korkeusjärjestelmä joudutaan uusimaan 40-50 vuoden välein. Maanpinnan kohoaminen muuttaa korkeuksia, mikä näkyy muun muassa rantaviivan siirtymisenä rannikoilla.

Maan kohoaminen on jääkauden aiheuttama ilmiö: jääkauden aikana jäämassat painoivat maanpintaa alas. Jääkauden jälkeen maanpinta alkoi kohota ja ilmiö jatkuu edelleen. Maanpinnan kohoamisnopeus vaihtelee eri puolella Suomea. Loviisan alueella arvioitu ero N60- ja N2000- korkeusjärjestelmän välillä on noin 20cm.

N60- ja N2000-järjestelmien välinen likimääräinen ero senttimetreinä. Kuva: Veikko Saaranen, Maanmittauslaitos.

Naapureilla käytössä

Uusin N2000 -korkeusjärjestelmä on otettu käyttöön valtakunnallisesti sekä useimmissa Suomen kaupungeissa, ja se perustuu nimensä mukaisesti maanpinnan asemaan vuonna 2000. Naapurikunnista muun muassa Porvoo, Kotka, Sipoo ja Hamina ovat jo siirtyneet käyttämään N2000-korkeusjärjestelmää.

Loviisassa on käytössään vanhempi N60-korkeusjärjestelmä, joka on ensimmäinen koko maan kattava korkeusjärjestelmä. N60-korkeusjärjestelmä perustuu maan pinnan asemasta vuonna 1960 tehtyihin mittauksiin.

Kaupunginhallitus on talousarviossa 2017–2019 käsitellyt N2000-korkeusjärjestelmän siirtymisen suunnittelun aloittamista. Kaupungingeodeetin päätöksellä 17.1.2017 valittiin korkeusjärjestelmän siirtymisen suunnittelu- ja laskentakonsultiksi Geopixel Oy.

Geopixelin suunnitelmien perusteella kilpailutettiin hankkeelle mittauskonsultti. Tarjouskilpailun perusteella tehtävään valittiin Tampereen Rajamerkki Oy.

Mittaukset näkyvät katukuvassa

Tampereen Rajamerkki Oy tulee tarkkavaaittamaan 11 eri kaupungin aluetta, joista saatavien mittaustulosten perusteella tullaan laskemaan ero N60- ja N2000 -järjestelmien välillä. Tätä tulosta käytetään myöhemmässä vaiheessa kaupungin järjestelmissä olevien korkeustietojen ja -käyrien päivittämiseksi.

Korkeusjärjestelmän varsinaisesta siirtymäpäivästä tiedotetaan myöhemmin. Tavoitteena on kuitenkin toteuttaa siirtymä vuoden loppuun mennessä. Korkeusjärjestelmän vaihtaminen ei ole teknisesti vaikea toimenpide, mutta edellyttää kuitenkin kaikkien korkeuskoordinaattia sisältävien paikkatietosovellusten tietokantojen tai muun tiedostojärjestelmän päivittämistä.

Hanke etenee suunnitellusti ja hankkeen tässä vaiheessa voi katukuvassa havaita mittakonsultin työssään. Hankkeen etenemisestä ja sen vaikutuksista tullaan tiedottamaan yleisesti sekä kohdennetusti rakentajille hankkeen edetessä.

Uudistus vaikuttaa rakentamiseen

Korkeusjärjestelmän vaikutukset rajautuvat lähinnä rakentamiseen ja rakentamisen suunnitteluun. Esimerkkinä rakennushankkeet, joissa suunnitelmat ovat N60 -järjestelmässä mutta maastoon tehdyt merkinnät ovat N2000 -järjestelmässä, jolloin rakentaminen tapahtuisi n. 20cm liian alas suunnitellusta korkotasosta.

Lisätietoja hankkeesta antaa paikkatietosuunnittelija Eero Vihavainen, 0440 555 237, eero.vihavainen@loviisa.fi.