Loviisalle 2019 on vahva investointivuosi

Raatihuoneen tornissa lippu Flagga i Rådhustornet

Loviisan kaupunki valmistelee suunnittelukaudella 2019–2021 suuria satsauksia etenkin sivistyspalveluihin. Kaupunki investoi koulurakennuksiin, kuten keskustassa sijaitsevaan ruotsinkieliseen koulukeskukseen ja Koskenkylän koulukeskukseen.

Loviisan kaupungin suunnittelukausi 2019–2021 on tasapainossa. Tulevat kaksi vuotta ovat suurten investointien aikaa. Vuonna 2023 Loviisassa järjestettävien asuntomessujen odotetaan tuovan piristystä kaupunkiin muun muassa uusien asukkaiden muodossa. Usean hyvän vuoden seurauksena kaupungilla on taseessaan noin 17,5 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää.

Kouluhankkeet tulevien vuosien suurimmat investoinnit

Ruotsinkielinen yläkoulu eli tuleva Lovisavikens skola ja Koskenkylän koulukeskuksen uusi osa rakennetaan leasingrahoituksella, ja ne valmistuvat vuoden 2019 aikana. Lovisa Gymnasiumin ja Koskenkylän koulukeskuksen vanhemman osan peruskorjaukset valmistuvat vuonna 2020.

Pernajan kirkonkylässä sijaitsevan palvelutalo Onnelan (Lyckanin) lisärakennus valmistuu ensi vuonna. Lisärakennukseen käytetään vuonna 2019 runsaat 3 miljoonaa euroa. Myös Vanhakylään rakentuvan ensihoitoaseman on määrä valmistua ensi vuonna. aupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle myös uuden rakennuksen sijoittamista Laivasillan vierasvenesatamaan. Rakennukseen halutaan satsata 100 000 euroa.

Tulevina vuosina satsataan Loviisan kylien lähiliikuntapaikkoihin. Ruukkiin, Isnäsiin ja Tesjoelle suunnitelluille liikuntapaikoille on varattu yhteensä 600 000 euroa kolmelle tulevalle vuodelle.

Vuonna 2019 aloitetaan satsaukset tulevan asuntomessualueen kaavoitukseen ja infrastruktuuriin. Suuremmat investoinnit ovat vuorossa 2020–21. Hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat korkeintaan 13 miljoonaa euroa. Loviisan Kuningattarenrannassa järjestetään asuntomessut kesällä 2023.

Isoimmat katu- ja tieverkon korjaus- ja rakennushankkeet tulevina vuosina ovat peruskorjattava Kuningattarenkatu sekä kauppa- ja teollisuusalueiden katuverkon kehittäminen. Kevyen liikenteen väyliä suunnitellaan rakennettavan Koskenkylään ja maantie 176 varteen.

Kulut pidetään samalla tasolla

Loviisan kaupungin toimintakulut pysyvät nykyisellä tasolla. Erikoissairaanhoidon kulujen ja kaupungin henkilöstökulujen odotetaan kuitenkin nousevan hieman indeksikorjausten takia. Kaupungin menoja nostavat myös koulujen väistötiloihin liittyvät kulut.

Tuloveroprosentti pysyy nykyisellä tasolla ollen 19,75. Verotulot kokonaisuutena tekevät pienen notkahduksen, mutta paranevan työllisyystilanteen odotetaan nostavan kunnallisverotuloja. Yhteisöverotulo ei kuitenkaan vielä täysin palaudu kuluvan vuoden heikentymisestä.

Loviisan kaupunginvaltuusto perehtyy vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019–2021 suunnittelukauteen iltakoulussaan 14.11. Budjetti käsitellään valtuustokokouksessa 21.11.2018.