2019 ett starkt investeringsår för Lovisa

Raatihuoneen tornissa lippu Flagga i Rådhustornet

Lovisa stad planerar stora satsningar speciellt inom bildningstjänsterna under planperioden 2019–2021. Staden investerar i skolbyggnader, som det svenska skolcentret i centrum och det tvåspråkiga skolcentret i Forsby.

Lovisa stads planperiod 2019–2021 är i balans. De kommande två åren är de stora investeringarnas tid. Bostadsmässan som arrangeras i Lovisa 2023 väntas hämta ett uppsving bland annat i form av nya invånare. Som en följd av flera goda år har staden cirka 17,5 miljoner ackumulerat överskott i sin balansräkning.

Skolprojekt de kommande årens största investeringar

Den svenska högstadieskolan Lovisavikens skola och den nya delen av Forsby skolcentrum byggs med leasingfinansiering och blir färdiga under 2019. Under 2020 färdigställs renoveringen av Lovisa Gymnasium och den äldre delen av Forsby skolcentrum.

Servicehuset Lyckan i Pernå kyrkoby får en tilläggsbyggnad som blir klar nästa år. Till bygget används drygt 3 miljoner euro under 2019. Också den ambulansstation som byggs i Gammelby färdigställs under nästa år. Stadsstyrelsen föreslår även för fullmäktige att gästhamnen vid Skeppsbron får en ny, större byggnad för 100 000 euro.

Under de kommande åren satsar Lovisa på närmotionsplatser i byarna. För de kommande tre åren har reserverats sammanlagt 600 000 euro för närmotionsplatser i Bruket, Isnäs och Tessjö.

År 2019 inleds satsningarna på planläggning och infrastruktur för det kommande bostadsmässområdet. De största investeringarna sker 2020–21. Helhetsinvesteringen för bostadsmässan blir högst 13 miljoner euro. Bostadsmässan ordnas på Drottningstranden i Lovisa sommaren 2023.

De kommande årens största reparations- och byggprojekten inom gatu- och vägnätverket är en grundrenovering av Drottninggatan samt utvecklande av gatunätverk på affärs- och industriområden. Nya cykel- och gångvägar planeras i Forsby och längs landsväg 176.

Utgifterna hålls på samma nivå

Lovisa stads verksamhetskostnader hålls på nuvarande nivå. Specialsjukvårdens kostnader och personalkostnaderna väntas dock stiga något på grund av indexjusteringar. Också kostnaderna för tillfälliga lokaler för skolorna ökar stadens utgifter.

Inkomstskattesatsen bibehålls på nuvarande nivå, 19,75. Skatteinkomsterna minskar lite som helhet, men en allt bättre sysselsättningsgrad väntas öka kommunalskatteintäkterna. Samfundsskatteinkomsterna återhämtar sig inte helt och hållet från det pågående årets svacka.

Stadsfullmäktige i Lovisa fördjupar sig i budgetförslaget 2019 och planperioden 2019–2021 under en aftonskola den 14.11. Budgeten behandlas på fullmäktigemöte den 21.11.2018.