Loviisan ja Pyhtään uusi etätyöpalvelu on harppaus kohti joustavampaa työelämää

Itätyö on uusi, etätyötä tarjoava työnhakupalvelu, jonka toteutuksesta vastaa poikkeuksellisesti kaksi Suomen etelärannikon paikkakuntaa: Loviisa ja Pyhtää.

Kunnat ottivat ohjat omiin käsiinsä ja aloittivat epätavanomaisen yhteistyön kunta- ja maakuntarajojen yli, jotta paikalliset asiantuntijat ja osaamista kaipaavat yritykset vihdoin kohtaisivat.

Itätyö lanseerattiin 24.4.2019 ja toimii osoitteessa https://itatyo.fi/.

Merenranta konttorina

Itätyö-palvelussa työnantajat voivat julkaista ilmoituksia tehtävistä, jotka voi hoitaa etätyönä Loviisassa tai Pyhtäällä. Palvelu tarjotaan ilmaiseksi sekä työnhakijoille että työnantajille.

Etätyön tekijälle tarjoutuu mahdollisuus yhdistää mielenkiintoinen työ ja korkea elämänlaatu. Etätyön avulla työ tuodaan tekijän luokse – esimerkiksi Loviisan ja Pyhtään idyllisiin maisemiin.

Työntekijä voi nauttia maalaismaisemasta tai pikkukaupunkimiljööstä ja laadukkaasta asumisesta kohtuuhintaan, mukavasti kotitoimistossaan tai vaikka merenrannalla töitä tehden. Seurauksena työmatkojen päästöt vähenevät, työntekijälle annetaan joustavuutta ja työhyvinvointi kasvaa.

– Työ ja paikka pitää erottaa toisistaan sanassa ”työpaikka”, sillä yhä useampi työ on paikasta riippumaton, Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom toteaa. Itätyö-palvelun myötä lisäämme työpaikkoja alueelle, jossa on mukava asua ja elää, siirtämättä tänne toimistoja tai laitoksia.

Etänä tehtävän työn lisääntyminen on osa meneillään olevaa laajempaa työn murrosta. Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan useampi kuin joka viidennes palkansaajista teki etätyötä vähintään kuukausittain vuonna 2018. Ylemmät toimihenkilöt työskentelevät etänä huomattavasti useammin: heistä useampi kuin joka neljäs tekee etätöitä vähintään viikoittain.

– Etätyö tarkoittaa usein työtä kotona. Siitä päästäänkin asumisen laatuun, jota voimme tarjota kustannustehokkaasti täällä itäisen Suomenlahden rannikolla, Jan D. Oker-Blom kertoo. Esteettisyys, turvallisuus ja rauha muuttuvat yhä tärkeämmäksi ihmisille. Niitä ei saa uhrata työn alttarilla – eikä meilläpäin tarvitsekaan.

Yhteistyötä kilpailun sijaan

Pyhtään ja Loviisan päättäjät ovat ottaneet perinteeksi tavata tasaisin väliajoin pohtimaan yhteistyötä ja naapurisuhteita, etenkin konkreettisten hankkeiden muodossa. Itätyö-idea syntyi yhdessä näistä tapaamisista.

Loviisalle ja Pyhtäälle voimien yhdistäminen oli luonnollista ja tärkeämpää kuin huolehtiminen siitä, kumpaan kuntaan – tai edes maakuntaan – uudet asukkaat muuttavat.

– Meillä on selkeä yhteinen intressi tehdä paikkakuntiamme tunnetuksi ja kääntää väestökehitystrendi positiiviseksi, Pyhtään kunnanjohtaja Jouni Eho kertoo. Haluamme saada ihmisten katseet kääntymään Helsingistä itään, sillä täällä on upeat mahdollisuudet rakentaa hyvä elämä.