Lovisas och Pyttis nya distansarbetstjänst ett kliv mot ett mer flexibelt arbetsliv

Itätyö är en ny tjänst för arbetssökning där man förmedlar jobb som kan göras på distans. Två orter på den finska sydkusten, Lovisa och Pyttis, ansvarar för tjänsten Itätyö.

Itätyö lanserades 24.4 och den finns på adressen https://itatyo.fi/.

Kommunerna ville äntligen föra samman lokala proffs och företag som behöver kunnande. Därför tog man tag i saken på eget initiativ och startade ett osedvanligt samarbete över kommun- och landskapsgränserna.

Havsstranden som kontor

I webbtjänsten Itätyö kan arbetsgivare publicera annonser om uppgifter som kan göras på distans i Lovisa och Pyttis. Tjänsten är avgiftsfri för både arbetssökande och arbetsgivare.

Den som jobbar på distans har en unik möjlighet att kombinera ett intressant arbete med en hög livskvalitet. Distansarbete hämtar jobbet till den som utför det – till exempel till de idylliska miljöerna i Pyttis eller Lovisa.

Arbetstagaren kan njuta av landsbygdens öppna vyer eller småstadsmiljön och högklassigt boende till skäligt pris. Jobba kan man bekvämt i sitt hemkontor eller varför inte på stranden. Följderna är minskade utsläpp från arbetsresor, mer flexibilitet i arbetet och ökad arbetshälsa.

– Orden arbete och plats ska skiljas åt i ordet “arbetsplats”, för allt oftare är arbetet inte beroende av en plats, konstaterar Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör i Lovisa. Med tjänsten Itätyö ökar vi antalet arbetsplatser på ett område där det är trevligt att bo och leva i, utan att flytta på kontor eller anläggningar.

Distansarbete ökar, vilket är en del av en större brytning i arbetslivet just nu. Enligt Arbets- och näringsministeriets barometer för arbetsförhållanden jobbade 2018 fler än var femte arbetstagare på distans minst en gång i månaden. Bland högre tjänsteinnehavare är andelen betydligt högre: fler än var fjärde distansarbetade varje vecka eller oftare.

– Distansarbete betyder ofta arbete hemma. Från det kommer vi till boendekvalitet, som vi kan erbjuda kostnadseffektivt här vid östra Finska vikens kust, säger Jan D. Oker-Blom. Estetik, trygghet och frid blir allt viktigare för människor. De får inte offras på arbetets altare – och hos oss finns det inget behov för det.

Samarbete istället för konkurrens

Beslutsfattarna i Pyttis och Lovisa har startat en tradition att träffas regelbundet för att fundera på samarbete och grannförhållanden speciellt i form av konkreta projekt. Idén om Itätyö föddes under ett av dessa möten.

Att slå ihop krafterna var naturligt och viktigare än att oroa sig över till vilken kommun – eller ens vilket landskap – nya invånare flyttar.

– Vi har ett klart gemensamt intresse av att göra våra orter kända och vända befolkningstrenden till positiv, säger Pyttis kommundirektör Jouni Eho. Vi vill få folks blickar att vända sig österut från Helsingfors, för här finns fantastiska möjligheter att bygga upp ett gott liv.