Loviisan joukkoliikenteen haasteita pohdittiin porukalla

Keskiviikkoiseen työpajaan osallistuneet pohtivat, miten Loviisan joukkoliikenteen haasteita voitaisiin ratkoa. Työpajan ideoita jatkojalostetaan kesän ja syksyn aikana.

Ideatyöpaja Loviisan kaupungin joukkoliikenteen kehittämiseksi järjestettiin 6. kesäkuuta 2018. Tilaisuuden tarkoituksena oli ideoida ratkaisuja nykyisiin Loviisan joukkoliikenteen haasteisiin.

Työpaja järjestettiin Loviisan kaupungin toimesta yhdessä suunnitteluyritys WSP:n kanssa. Tilaisuuteen osallistui muun muassa liikennöitsijän edustajia, aktiivisia loviisalaisia joukkoliikenteen käyttäjiä, kaupungin eri toimialojen edustajia sekä WSP:n liikkumisen asiantuntijoita. Paikalla oli yhteensä 18 henkilöä.

Tilaisuuden aluksi osallistujat heräteltiin aiheeseen käymällä läpi Loviisan joukkoliikenteen nykytilaa ja esiin tulleita kehittämistarpeita. Tämän jälkeen osallistujat jaettiin pienryhmiin, joissa iltapäivän kuluessa ideoitiin ratkaisuja mm. joukkoliikenteen liikennöintiin, lippuihin, liityntämatkoihin ja viestintään liittyviin haasteisiin.

Iltapäivän lopuksi kehitetyt ratkaisuehdotukset esiteltiin muulle osallistujajoukolle, ja muut pienryhmät pääsivät vielä kehittämään ja kommentoimaan toisten ryhmien ehdotuksia.

Kehitystyö työpajan ideoiden pohjalta jatkuu kesän ja tulevan syksyn aikana.

Joukkoliikennetyöpajan koonti (pdf)

Loviisan kaupunki kiittää kaikkia työpajaan osallistuneita!