Verkstad utvecklade idéer för bättre kollektivtrafik

Deltagarna i en idéverkstad funderade på onsdagen på hur utmaningar i kollektivtrafiken i Lovisa kunde lösas. Verkstadens idéer förädlas under sommaren och hösten.

Den 6 juni 2018 ordnades en idéverkstad om utvecklandet av kollektivtrafiken i Lovisa. Avsikten med verkstaden var att komma på lösningar på utmaningar i kollektivtrafiken i Lovisa.

Verkstaden ordnades av Lovisa stad tillsammans med planeringsföretaget WSP. I tillställningen deltog bland annat trafikanter, Lovisabor som engagerar sig i kollektivtrafikfrågor, representanter för olika instanser inom Lovisa stad samt sakkunniga från WSP, sammanlagt 18 personer.

Deltagarna introducerades till ämnet med hjälp av en genomgång av nuläget i kollektivtrafiken i Lovisa och vilka utvecklingsbehov som har kommit fram. Sedan delades deltagarna in i mindre grupper som under eftermiddagen funderade på hur utmaningar kring rutter och tidtabeller, biljetter, anslutningstrafik och information skulle kunna lösas.

Grupperna presenterade sina förslag för varandra och eftermiddagen avslutades med diskussion om hur idéerna kan vidareutvecklas.

Utvecklingsarbetet fortsätter under sommaren och hösten på basis av verkstadens idéer.

Sammanfattning av idéverkstaden (pdf, på finska)

Lovisa stad tackar alla som deltog i verkstaden!