Loviisan kaupungin suojatiekyselyn ensimmäiset tulokset

Loviisan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä kysyi huhti-toukokuussa 2018 yleisöltä, miten loviisalaiset käyttäytyvät suojateillä ja niiden lähistöllä. Vastaajat saivat myös merkitä karttaan mielestään turvattomimmat ylityspaikat. Tältä karttatulokset näyttävät!

Tekstimuotoiseen kyselyyn suojatiekäyttäytymisestä vastasi 267 henkilöä. Saimme yhteensä 568 karttamerkintää ylityspaikoista, jotka vastaajien mielestä ovat vaarallisia tai kaipaavat kehittämistä.

Kyselyn tuloksia analysoidaan kesäkuun aikana, mutta voit tutustua karttamerkintöihin jo nyt. Analyysin tekee kyselyn laatinut Strafica Oy ja saatuja tietoja hyödynnetään liikenneturvallisuustyöryhmän työssä.

Tästä karttakyselyn tuloksiin

Loviisan liikenneturvallisuustyöryhmä kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!