De första resultaten från Lovisa stads skyddsvägsenkät

Lovisa stads trafiksäkerhetsarbetsgrupp bad i april och maj 2018 om publikens åsikt om hur Lovisabor beter sig på skyddsvägar och i deras närhet. De som svarade fick även märka ut på en karta vilka övergångsställen som upplevs som otrygga. Här är kartan!

Sammanlagt 267 personer svarade på enkätens textdel, som handlade om beteende vid övergångsställen. Vi fick sammanlagt 568 markeringar om övergångsställen som är farliga eller behöver utvecklas.

Resultaten från förfrågningen analyseras i juni, men redan nu kan du bektanta dig med kartmarkeringarna. Analysen görs av Strafica Oy, som även gjorde själva enkäten. Informationen utnyttjas i trafiksäkerhetsarbetsgruppens arbete.

Resultaten från kartförfrågan

Trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Lovisa tackar alla som deltog i förfrågan!