Loviisan kaupunki tekee työtä kattavan joukkoliikenteen puolesta

Liikennettä valtatie 6:lla

Loviisan kaupunki otti huolestuneena vastaan tiedon Savonlinja Oy:n Loviisan ja Helsingin välisten linja-autovuorojen lakkauttamisesta. Myös Pohjolan Liikenne on ilmoittanut joidenkin yhtiön bussivuorojen olevan uhattuina seudulla.

Bussivuoroja käyttävät Porvoossa tai pääkaupunkiseudulla työssä käyvät tai opiskelevat loviisalaiset. Toimiva joukkoliikenne on kaupungille erittäin tärkeää, ja siksi uhka pendelöintimahdollisuuksien merkittävästä huononemisesta herättää huolta.

Loviisan kaupunki neuvottelee Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä muiden valtiollisten tahojen kanssa joukkoliikenneasioista. Loviisa, Porvoo ja ELY-keskus suunnittelevat varhaista linja-autovuoroa Loviisasta Porvooseen. Yhdistettynä Porvoosta lähteviin linja-autovuoroihin vuoro mahdollistaa saapumisen Helsinkiin ennen aamukahdeksaa.

Vuodenvaihteessa Loviisa ja Porvoo julkistavat Kyläkyyti-liikennekokeilun, joka parantaa liikkumismahdollisuuksia haja-asutusalueilla. Kyläkyytiä käytetään mobiilisovelluksen avulla. Loviisassa Kyläkyyti palvelee erityisesti pendelöintiliikennettä, sillä sitä kokeillaan liityntäliikenteessä Liljendalin ja valtatie 7:n Vanhankylän pikavuoropysäkkien välillä arkiaamuina ja -iltoina.

Loviisan paikallisliikenne jatkaa normaalisti. Sitä liikennöi Kymen Charterline.