Lovisa stad arbetar för en omfattande kollektivtrafik

Liikennettä valtatie 6:lla

Lovisa stad tog med oro emot beskedet att Savonlinja Oy ställer in bussturer mellan Lovisa och Helsingfors vid årsskiftet. Även Pohjolan Liikenne har meddelat att vissa av bolagets bussturer i regionen är hotade.

Bussturerna används av Lovisabor som arbetar eller studerar i Borgå eller i huvudstadsregionen. En fungerande kollektivtrafik är ytterst viktig för staden och hotet om betydligt försämrade möjligheter till pendlande är oroväckande.

Lovisa stad förhandlar om kollektivtrafikfrågor med Näringslivs-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och andra statliga instanser. Lovisa, Borgå och NTM-centralen planerar en tidig busstur från Lovisa till Borgå. Turen ska i kombination med anslutande bussturer från Borgå göra det möjligt för resenärer att anlända i Helsingfors före klockan 8.

Efter årsskiftet lanserar Lovisa och Borgå Byaskjussen, ett trafikförsök som ska förbättra möjligheterna att röra sig på glesbygden. Byaskjussen används med en mobilapplikation. I Lovisa betjänar Byaskjussen särskilt pendeltrafik, eftersom den testas i anslutningstrafiken mellan Liljendal och snabbturshållplatserna längs riksväg 7 i Gammelby på vardagsmorgnar och -kvällar.

Lokaltrafiken i Lovisa trafikeras av Kymen Charterline Oy och fortsätter som normalt.