Loviisan pääkirjasto väistötiloihin, kaupunginjohtajan sopimus valtuustoon

Loviisan kaupunginhallitus on päättänyt, että Loviisan pääkirjaston toiminta siirtyy väistötiloihin Kuningattarenkatu 3:ssa sijaitsevaan kiinteistöön. Hallitus käsitteli kokouksessaan 4.12.2017 myös kaupunginjohtajan johtajasopimusta ja uuden perusturvajohtajan valintaa.

Loviisan keskustan kirjastotoiminta siirtyy pois pääkirjastosta rakennuksen sisäilmaongelmien takia. Kaupunki on syksyn aikana tutkinut useita eri vaihtoehtoja väistötiloiksi, mutta sopivankokoista, tarpeeksi hyväkuntoista ja keskeisellä paikalla sijaitsevaa kiinteistöä on ollut vaikea löytää.

Kaupunginhallitus päätti solmia viiden vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen liiketilasta 1.1.2018 alkaen. Kuukausivuokra on 5 184 euroa + alv, eli 9 euroa/neliömetri. Kaupunginhallitus päätti myös esittää kaupunginvaltuustolle 200 000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2018 hankkeen rahoittamiseksi. Tästä 100 000 euroa kirjataan sivistyskeskuksen käyttömenoihin, 100 000 sivistyskeskuksen investointeihin.

Kuningattarenkatu 3:n korjaus- ja muutostöiden arvioidaan olevan valmiit maaliskuun 2018 alkupuolella, jolloin pääkirjasto voisi muuttaa tiloihin maaliskuussa.

Kaupungille tarjottiin vuokrattavaksi liiketilaa myös osoitteessa Itäinen Tullikatu 10. Tiloja verrattaessa päädyttiin kuitenkin siihen, että Kuningattarenkatu 3 soveltuu paremmin kirjaston väistötiloiksi.

Johtaja-asiat etenevät valtuustoon

Loviisan kaupungin ja Jan D. Oker-Blomin välisessä johtajasopimuksessa sovitaan kaupunginjohtajan työn painopisteistä ja tavoitteista. Helmikuussa käytävässä kehityskeskustelussa vuoden 2018 tavoitteet  kirjataan johtajasopimuksen liitteeksi. Kaupunginjohtajan kuukausipalkaksi ehdotetaan 8 500 euroa. Kaupunginhallitus antaa johtajasopimuksen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti myös ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee terveystieteiden maisteri Carita Schröderin uudeksi perusturvajohtajaksi.