Lovisa huvudbibliotek till tillfälliga lokaler, stadsdirektörens avtal till fullmäktige

Stadsstyrelsen i Lovisa har beslutat att huvudbibliotekets verksamhet flyttar till tillfälliga lokaler i en fastighet på Drottninggatan 3. Under sitt möte den 4.12.2017 behandlade styrelsen även frågan om stadsdirektörens direktörsavtal och valet av ny grundtrygghetsdirektör.

Biblioteksverksamheten flyttar ut ur huvudbiblioteket på grund av problem med byggnadens inneluft. Staden har under hösten undersökt flera alternativa lokaler, men det har varit svårt att hitta en lämpligt stor, centralt belägen byggnad som är i tillräckligt gott skick.

Stadsstyrelsen fattade beslutet att sluta ett femårigt tidsbundet hyresavtal om en affärslokal från och med den 1.1.2018. Månadshyran är 5184 euro + moms, det vill säga 9 euro/kvadratmeter. Styrelsen beslöt också att föreslå att stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 200 000 för finansiering av projektet 2018. Av det här införs 100 000 i bildningscentralens driftkostnader, 100 000 i bildningscentralens investeringar.

De renoveringar och modifieringar som lokalen på Drottninggatan 3 behöver beräknas vara klara i början av mars 2018. Det betyder att huvudbiblioteket kan flytta under mars månad.

Staden fick även erbjudandet att hyra en affärslokal på Östra Tullgatan 10. En jämförelse fastigheterna emellan visar ändå att Drottninggatan 3 lämpar sig bättre som ersättande lokaler.

Direktörsfrågor vidare till fullmäktige

I direktörsavtalet som sluts mellan Lovisa stad och Jan D. Oker-Blom antecknas stadsdirektörsuppgiftens tyngdpunktsområden och målsättningar. Målsättningar för 2018 fastställs under ett utvecklingssamtal i februari och de här målen läggs till i direktörsavtalet. Styrelsen föreslår att stadsdirektörens månadslön är 8500 euro. Stadsstyrelsen ger direktörskontraktet vidare till stadsfullmäktige för behandling.

Styrelsen beslöt även att föreslå för fullmäktige att Carita Schröder, magister i hälsovetenskap, väljs till ny grundtrygghetsdirektör.