Maanottolupa Garpgårdissa ja vesiliikelaitoksen tilinpäätös luottamuselimissä

Tällä viikolla Loviisassa kokoontuvat Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta sekä rakennus- ja ympäristölautakunta. Vesiliikelaitoksen johtokunnan käsittelyyn tuleva tilinpäätös 2018 on ylijäämäinen.

Vesiliikelaitoksen tilikauden ylijäämä on 253 649 euoa., kun se talousarvion mukaan oli arvioitu 58 850 euron suuruiseksi. Liikevaihto alitti talousarvion 85 821 eurolla.

Toimintakulut alittuivat 158 464 eurolla ja poistojen määrä oli 52 552 euroa talousarviota suurempi. Lisäksi rahoitustuotot ja -kulut alittivat talousarvion 39 605 eurolla.

Vesiliikelaitoksen johtokunnalle esitetään, että vuoden 2018 ylijäämä siirretään yli-/alijäämätilille. Esityksen mukaan vesiliikelaitoksella oli edellisten vuosien alijäämää yli 360 000 euroa, joten ylijäämäisiä tilikausia tarvitaan myös jatkossa. Kertyneeksi alijäämäksi vuodelle 2019 jää 108 013 euroa.

Vesiliikelaitoksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen löydät kokonaisuudessaan vesiliikelaitoksen johtokunnan esityslistalta 5.3.2019.

Rakennus- ja ympäristölautakunta ottaa torstaina 7.3. kantaa siihen, voiko maarakennusyhtiö jatkaa maa-aineisten ottoa Garpgårdissa sijaitsevalla alueella. Ottoalueen pinta-ala on 2,4 hehtaaria ja se sijaitsee maantie 170:n tuntumassa. Kaupungin ympäristönsuojelun ehdotuksen mukaan maa-aineksen oton jatkamiselle ei ole esteitä.

Lautakunta saa tiedoksi myös rakennustarkastajien päätökset 26.1.-24.2.2019 väliseltä ajalta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 7.3.2019