Multikopterista apua kaupungin kartta- ja kuvaustyöhön

Loviisan kaupungin tekninen keskus suunnittelee kauko-ohjattavan multikopterin hankintaa. Kopteri ja sen ohjelmistot helpottaisivat merkittävästi muun muassa kartoitus- ja kaavoitustyötä. Tekninen lautakunta ottaa kantaa hankintaan torstaina 27.9.2018.

Kokonaisuuteen kuuluvat myös tietokoneohjelmistot, joita tarvitaan lennon monitorointiin ja suunnitteluun sekä kuvauksen tuottaman aineiston käsittelyyn. Lennon suunnitteluun tarkoitettujen ohjelmistojen avulla määritetään lentokuvio, -aika ja -nopeus sekä suunnitellaan kuvanottopaikat ja kuvauspeitot kuvattavalla alueella. Analysointiin tarkoitetuilla ohjelmistoilla voidaan voidaan tehdä esimerkiksi ortokuvia, pistepilviä, 3D-malleja ja hyvänlaatuista videokuvaa. Riittävän kokoiseen kopteriin voidaan tulevaisuudessa liittää kameran lisäksi laserkeilaimia tai muita sensoreita, kuten lämpökamera. Kopteri poikkeaa niin sanotuista kuluttajakoptereista sen sisältämän tekniikan, kantokyvyn ja pitkän lentoajan puolesta. Se sisältää muun muassa senttimetriluokkaan yltävää paikannustekniikkaa ja tarkkaa asennon ja kallistusten mittaavaa tekniikkaa. Kopterin tekniikka olisi myös täysin päivitettävissä.

Ostopalvelua edullisempi ja tehokkaampi

Järjestelmä tulisi muun muassa täydentämään ja tehostamaan kaupungin lakisääteistä velvollisuutta kantakartan ylläpidossa. – Pohjakartan ylläpitoon kaupungilla ei tällä hetkellä ole hiottua ja riittävän tehokasta prosessia, kertoo paikkatietosuunnittelija Eero Vihavainen. Kopteri kaikkine järjestelmineen ja varusteineen maksaa noin 60 000 euroa. Hinta kuulostaa korkealta, mutta Vihavaisen mukaan jo muutama ulkoa tilattava ilmakuvaus olisi omaa kopteria kalliimpi. – Esimerkiksi 50 hehtaarin kuvaaminen, jonka lopputuloksena olisi pistepilvi ja ortokuva, maksaisi ulkoistettuna karkeasti 30 000 euroa ennen arvonlisäveroa. Ostopalveluna kuvaus on myös kilpailutettava. Kaupungin oman kopterin kanssa kuvaus ja prosessointi veisi yhdeltä henkilöltä muutaman tunnin. Kopteri helpottaisi kaupungin mittamiesten työkuormaa huomattavasti.

Kopterista hyötyä moneen

Vihavainen kertoo kaupungin käyneen tutustumassa muun muassa Jyväskylässä jo neljättä vuotta käytössä ollutta kopteria ja tuotantoprosessia. Hankintaa on valmisteltu alkuvuodesta 2018. Omaa kopterijärjestelmää voidaan hyödyntää myös muissa kaupungin toiminnoissa. Kopteria voidaan käyttää esimerkiksi rakennus- ja ympäristövalvonnan tukena, visualisointiin ja dokumentointiin sekä matkailussa ja markkinoinnissa. Kopterin mahdollinen hankinta osahankintoineen tullaan kilpailuttamaan. Loviisan kaupungin tekninen lautakunta käsittelee hankintaa kokouksessaan torstaina 27.9.2018. Teknisen lautakunnan esityslista 27.9.2018