Ruotsinpyhtään vesitornin pesu

Vedenjakeluverkoston normaaliin huoltotoimintaan kuuluu vesitornin pesu. Vesitorni pestään säännöllisin väliajoin, jotta voidaan varmistaa talousveden korkea laatu.

Työ alkaa maanantaina 29.5.2017 ja työ valmistuu viimeistään perjantaina 2.6.2017 mennessä.

Säiliö tyhjennetään pesua varten. Huolellisen pesun jälkeen säiliö huuhdellaan ja desinfioidaan. Täyttö puhtaalla talousvedellä alkaa suunnitelman mukaan keskiviikkona. Tämän jälkeen säiliö otetaan taas takaisin normaaliin käyttöön. Näytteenotolla varmistetaan että vesi on hyvälaatuista ennen kuin se johdetaan vesijohtoverkkoon. Vedessä voi kuitenkin olla lievää kloorintuoksua, makuhaittoja ja/tai poikkeavaa hajua.

Verkostossa saattaa ilmetä työn aikana painevaihtelua ja sameutta. Vedenlaatu kannattaa tarkistaa varsinkin ennen pyykinpesua. Vedenjuoksutus auttaa värivaihtelun ja mahdollisen ilman poistamisessa.

Lisätietoja tarvittaessa antaa vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555409 tai vesilaitostyöntekijä Raimo Hovi 0440 555902.