Tvättning av vattentornet i Strömfors

Till vattenledningsnätets normala underhållsåtgärder ingår tvätt av vattentornet. För att försäkra fortsatt hög vattenkvalitet tvättas vattentornet med jämna mellanrum.

Arbetet börjar måndagen den 29.5 2017 och arbetet blir klart senast på fredagen den 2.6 2017.

Behållaren töms inför tvätten. Efter noggrann tvätt, sköljs och desinficeras behållaren. Påfyllning av behållaren med rent hushållsvatten påbörjas enligt planerna på onsdagen. Efter det tas behållaren igen i normalt bruk. Med provtagning säkras att vattnet är av god kvalitet innan vattnet leds igen till vattenledningsnätet. I vattnet kan förekomma svag doft av klor, ogynnsam smak och/eller avvikande lukt.

Under arbetets lopp kan det förekomma variationer i vattentrycket och grumligheter i vattnet. Det lönar sig att kolla kvaliteten på vattnet speciellt inför bykning. Spolning av vattnet hjälper till färgvariationer och till eventuell borttagning av luft.

Vid behov av mera information ges av chefen för vattentjänster Markku Paakkarinen, tel. 0440 555409 eller vattenverksarbetare Raimo Hovi 0440 555902.