Satakunta-hankkeesta vetoapua korjaus- ja uudisrakentamiseen

Loviisan kaupunki osallistuu maanlaajuiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on varmistaa uusien ja korjattavien rakennusten turvallisuus ja terveellisyys. Turun yliopiston isännöimään Satakunta-hankkeeseen osallistuu sata kuntaa ympäri Suomen.

Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineen käynnistämän Satakunta-hankkeen tavoite on vastata valtioneuvoston ja ministeriöiden Terveet Tilat 2028-toimintaohjelman haasteeseen. Kymmenen vuoden mittaisen hankkeen jälkeen parhaaksi todetut toimintamallit voidaan ottaa käyttöön koko Suomessa.

Loviisan kaupunki ottaa osaa ohjelmaan ajankohtaisilla koulujen rakennus- ja peruskorjauskohteilla. Hankkeiden etenemistä, rakennusten kuntoa ja niissä työskentelevien ihmisten terveyttä seurataan pitkällä aikajänteellä.

Kaupunginhallitus päätti Loviisan osallistumisesta Satakunta-hankkeeseen kokouksessaan 8.10.2018.

Kaikki kerralla kuntoon

Satakunta-hankkeeseen osallistuvat kunnat sitoutuvat rakentamaan ja korjaamaan periaatteella ”kaikki kerralla kuntoon”. Korjausrakentamisessa vältetään pelkkiä tiivistyskorjauksia, materiaaleissa pyritään terveellisiin ja turvallisiin yhdistelmiin sekä haitallisten vaihtoehtojen välttämiseen. Kunnat ovat velvoitettuja esimerkiksi pitämään rakennusten ilmanvaihdon päällä jatkuvasti ja korjaamaan kosteusvahingot välittömästi.

Turun yliopisto sitoutuu avustamaan kuntia tiedolla, koulutuksilla ja tutkimuksilla. Yliopisto seuraa rakennusta käyttävien terveyttä lääketieteellisillä ja immunologisilla tutkimuksilla. Kuntien rakennussektorin henkilökunnalle tarjolla on asiantuntija-apua, kursseja ja tietoa.

Maan parhaat asiantuntijat käyttöön

– Kaikki asiantuntija-apu on hyödyksi, sillä aihepiiri on laaja ja monimutkainen, ja mielestäni Turun yliopiston professori Tuula Putus on maan paras asiantuntija, tekninen johtaja Ulf Blomberg kertoo.

Loviisan kaupunki on hyödyntänyt Turun yliopiston palveluita ennenkin Harjurinteen koulun sisäilma-asioiden selvittämisessä.

– Satakunta-hanke on mahdollisuus objektiiviseen tietoon sekä pitkäaikaiseen ja säännölliseen seurantaan, myös ennaltaehkäisevästi, Blomberg toteaa.