Satakunta-projektet ger draghjälp åt renovering och nybyggande

Lovisa stad deltar i ett landsomfattande projekt vars målsättning är att säkerställa att nya byggnader och byggnader som repareras är säkra och hälsosamma. Hundra kommuner runtom i Finland deltar i projektet, som leds av Turun yliopisto.

Målet för projektet Satakunta, som startades av studieområdet arbetshälsovård och miljömedicin vid Turun yliopisto, är att möta den utmaning som lanserades i statsrådets och ministeriernas verksamhetsprogram Sunda lokaler 2028. Efter det tio år långa projektet kan de verksamhetsmodeller som konstaterats vara bäst tas i bruk i hela Finland.

Lovisa stad deltar i projektet med skolväsendets aktuella byggnads- och renoveringsobjekt. På lång sikt följer man upp hur projekten framskrider, hur byggnaderna mår och hur det står till med hälsan för dem som arbetar i byggnaderna.

Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte den 8.10.2018 att Lovisa deltar i projektet.

Allt i skick med en gång

De kommuner som deltar i projektet Satakunta förbinder sig till att bygga och reparera enligt principen ”allt i skick med en gång”. Vid renovering undviker man reparationer som görs enbart i tätningssyfte. Vid valet av material strävar man efter friska och trygga kombinationer av ämnen och undviker skadliga alternativ. Kommunerna åläggs bland annat att ha luftkonditioneringen i gång hela tiden och att reparera fuktskador omedelbart.

Turun yliopisto förbinder sig till att bistå kommunerna med information, utbildning och forskning. Universitetet kontrollerar byggnadsanvändarnas hälsa genom medicinska och immunologiska undersökningar. Personalen inom kommunernas byggnadssektor erbjuds sakkunnighjälp, kurser och information.

Landets främsta sakkunniga till förfogande

– All sakkunnighjälp är till nytta eftersom ämnesområdet är omfattande och komplicerat. Jag ser professor Tuula Putus vid Turun yliopisto som den främsta sakkunniga i landet, berättar tekniska direktören Ulf Blomberg.

Lovisa stad har använt sig av Turun yliopistos tjänster även tidigare vid utredningen av inomhusluftsfrågor i Harjurinteen koulu.

– Satakunta-projektet är en möjlighet till objektiv information och till långsiktig och regelbunden uppföljning, också i förebyggande syfte, konstaterar Blomberg.