Seurahuoneen remontti ja Kuningattarenrannan kaavoitus luottamuselimissä

Seurahuoneen sisäpiha Klubbhuset

Viikolla 11 tutustutaan Seurahuoneen kunnostamisen hankesuunnitelmaan ja siihen, miten kaupungin organisaation tulee toimia jos on syytä epäillä sisäilmaongelmaa.

Kaupunginhallitus ottaa maanantaisessa kokouksessaan uudelleen kantaa kaupungin kiinteistöhuollon siirtämisestä uuteen yhtiöön. Asia poistettiin kaupunginvaltuuston edellisen kokouksen esityslistalta 20.2., koska valtuusto kaipasi aiheesta lisätietoa. Hallitukselle esitellään myös kaupungin sisäinen menettelytapaohje sisäilmaongelmiin liittyvissä epäilyissä.

Kaupunginhallitus tutustuu myös osoitteessa Kuningattarenkatu 24 sijaitsevan Seurahuoneen kunnostamisen hankesuunnitelmaan. Hankesuunnitelman mukaan rakennusta kunnostetaan noin 700 000 eurolla, jotta se voidaan ottaa kokous- ja juhlakäyttöön. Suunnitelman mukaan hanke valmistuu marraskuussa 2019.

Kaupunginhallitus 11.3.2019

Kuningattarenrannan kaavoitustyö käynnistyy

Loviisan tulevan asuntomessualueen eli Kuningattarenrannan kaavoitustyö on elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan aiheena torstaina.  Voimassaoleva osayleiskaava kaipaa uudistamista noin 7 hehtaarin alueella. Esimerkiksi Saaristotien nykyistä linjausta halutaan muuttaa. Asia käsitellään myös kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta 14.3.2019

Perusturvalautakunta tutustuu Uudenmaan alueella tehdyn tutkimuksen tuloksiin asukkaiden kielellisten oikeuksien toteutumisesta perusturvapalveluissa. Ruotsinkieliset itä- ja länsiuusmaalaiset olivat pääkaupunkiseudulla asuvia tyytyväisempiä saamaansa palveluun. Tästä huolimatta myös täällä Loviisassa on edelleen parantamisen varaa.

Perusturvalautakunta 14.3.2019

Keskiviikkona 13.3. kokousvuorossa on hyvinvointilautakunta. Lautakunta muun muassa jatkaa viime vuoden toimintakertomuksen käsittelyä ja päättää tuesta paikalliselle ampumaseuralle, joka suunnittelee elektronisten taulujen ostamista ilma-asekilpailuja varten.

Hyvinvointilautakunta 13.3.2019