Socisrenovering och Drottningstrandens planläggning i förtroendeorganen

Seurahuoneen sisäpiha Klubbhuset

Vecka 11 är bland annat planerna på att renovera Societetshuset aktuella, liksom instruktionerna för hur stadens organisation går tillväga om man misstänker problem med inneluften.

Stadsstyrelsen tar på måndagen på nytt ställning till flyttandet av stadens fastighetsskötsel till ett nytt bolag. Ärendet togs bort från stadsfullmäktiges föredragningslista den 20.2, eftersom fullmäktige ville ha mera information om saken. Även stadens interna anvisningar för hur man går tillväga vid misstankar om inneluftsproblem presenteras på styrelsemötet.

Stadsstyrelsen bekantar sig även med projektplanen för att renovera Societetshuset vid Drottninggatan 24. Enligt planen ska Socis renoveras för cirka 700 000 euro för att kunna tas i mötes- och festbruk. Enligt planen är projektet färdigt i november 2019.

Stadsstyrelsen 11.3.2019

Planläggningen av Drottningstranden startar

Planläggningen av det kommande bostadsmässområdet Drottningstranden i Lovisa är ett av näringslivs- och infrastrukturnämndens ämnen på torsdag. Cirka 7 hektar av en gällande delgeneralplanen behöver förnyas. Bland annat Skärgårdsvägen borde flyttas. Frågan ska också behandlas av styrelsen och fullmäktige.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden 14.3.2019

Grundtrygghetsnämnden bekantar sig med resultaten från en nyländsk undersökning om hur väl invånarnas språkliga rättigheter förverkligas inom grundtrygghetens tjänster. De svenskspråkiga invånarna i Öst- och Västnyland är nöjdare med servicen än invånarna i huvudstadsregionen. Det oaktat finns det fortfarande rum för förbättring också här i Lovisa.

Grundtrygghetsnämnden 14.3.2019

Onsdagen den 13.3 är det välfärdsnämndens tur att samlas till möte. Nämnden bland annat fortsätter behandla fjolårets verksamhetsberättelse och besluter om stöd för den lokala skytteföreningen som vill köpa elektroniska tavlor för luftskyttetävlingar.

Välfärdsnämnden 13.3.2019