Sujuvaa päätöksentekoa valtuuston budjettikokouksessa

Loviisan kaupungin talousarvio ja –suunnitelma vuosille 2018–2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa pienin muutoksin keskiviikkona 8.11.2017.

Sujuvasti edennyt kokous kesti reilut kolme tuntia ja valtuusto äänesti vain yhden kerran.

Kaupunginvaltuusto teki talousarvioon lähinnä teknisiä korjauksia ja pieniä lisäyksiä. Suurin muutos oli RKP:n edustaja Lotte-Marie Uutisen ehdottama fysioterapeutin henkilötyövuoden lisääminen senioripalveluihin. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen, jonka avulla vastataan ikäihmisten kuntoutustarpeeseen.

Valtuustokokouksen ainoa äänestys käytiin sitoutumattomien Saara Långin ehdotuksesta lisätä vapaa-aikatoimen henkilötyövuodet kymmenestä yhteentoista. Lång halusi lisätä ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön etsivään nuorisotyöhön. Ehdotus kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 31–4.

Kaupunginvaltuusto valtuutti viranhaltijat oikolukemaan talousarvion ja –suunnitelman sekä tekemään siihen muutosten edellyttämät tekniset korjaukset.