Harjurinteen koulun ensimmäisen kerroksen ilmanvaihdon korjaus valmistui

Koulukeskuksen uuden puolen ilmanvaihdon korjaukset ovat loppusuoralla. Harjurinteen koulukeskusta vaivaavien sisäilmaongelmien tutkimukset ja toimenpiteet jatkuvat.

Harjurinteen koulun uuden puolen ilmanvaihdon korjaustoimenpiteiden oli urakoitsijan mukaan määrä valmistua kokonaisuudessaan 17.1.2018.

Aikaisemmin on ilmoitettu, että kolmannen kerroksen osalta työt ovat valmiit ja nyt myös ensimmäisen kerroksen osalta työt ovat valmistuneet. Toisen kerroksen osalta työt ovat vielä kesken yhden solun osalta (luokat 207–212).

Koulun vanhalla puolella tehdään tutkimuksia sekä rakenteiden että talotekniikan osalta. Tutkimustyöt aloitetaan välittömästi 17.1. käydyn neuvottelun perusteella. Lisäksi vanhan puolen opetustiloista otetaan pintapölynäytteitä aikaisemmin otettujen näytteiden lisäksi.

Tiedotustilaisuudessa Harjurinteen koulun ruokasalissa 24.1.2018 kello 17.00 tiedotetaan sekä vanhan että uuden puolen tuloksista ja toimenpiteistä. Tilaisuus on avoinna kaikille.

Koulun pedagogiset järjestelyt

Koska korjaustyöt ovat vielä työn alla uuden puolen toisen kerroksen luokissa 207–212 (4. luokan solu), on suositus yllä mainittujen luokkien osalta, että kyseisen solun oireilevien oppilaiden ja henkilökunnan altistumista tilojen sisäilmalle vältetään, kunnes työt ovat kokonaisuudessaan valmiit. Tiloista otetuista näytteistä ei kuitenkaan alustavan tiedon mukaan ilmene mitään hälyttävää.

Luokkien 207–212 henkilökunnan ja oppilaiden oireilusta pyydetään olemaan yhteydessä suoraan rehtoriin erityisten opetusjärjestelyiden osalta. Yllä mainittuja luokkia lukuun ottamatta uuden puolen ilmanvaihdon uudistus on valmis ja vaikutuksen pitäisi tuntua heti.

Vanhan puolen oireilun osalta pyydetään oppilaita tarvittaessa olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja henkilökunnan suoraan rehtoriin mahdollisten erityisjärjestelyiden osalta.