Ventilationen i första våningen i finska skolcentret åtgärdad

Reparationerna av ventilationen i det finska skolcentrets nya del är på slutrakan. Det finska skolcentret i Lovisa centrum lider av problem med inneluften.

Under de senaste veckorna har ventilationen i den nya delen av finska skolcentret Harjurinteen koulu reparerats. Enligt entreprenören som utför arbetet skulle åtgärderna vara klara den 17.1.2018.

Som tidigare meddelat är arbetet slutfört på tredje våningen och nu är även den första våningen färdig. För andra våningens del återstår en cell, det vill säga klassrummen  207–212.

På skolans äldre sida undersöks både konstruktioner och husteknik. Undersökningarna påbörjas omedelbart utgående från förhandlingar som fördes den 17.1. Dessutom kompletteras tidigare prover av ytdammet i undervisningslokalerna med nya prover.

På ett infomöte i matsalen i det finska skolcentret den 24.1.2018 klockan 17 informerar Lovisa stad om resultaten och åtgärderna på både den gamla och den nya sidan av skolan. Tillställningen är öppen för allmänheten.

Pedagogiska arrangemang i skolan

Eftersom reparationerna fortsätter i klassrummen 207–212 i andra våningen (fjärde klassens cell) rekommenderas att elever och personal som uppvisar symptom undviker klassrummen ifråga tills allt arbete är färdigt. Resultaten från de prover som har tagits i rummen visar dock inte på något alarmerande. Elever och personal som uppvisar symptom i klassrummen 207–212 uppmanas ta kontakt direkt med rektorn för arrangerandet av undervisningen.

Förutom åtgärderna i de ovan nämnda lokalerna är förnyandet av ventilationen i den nya delen av skolan färdig och resultaten borde synas omedelbart.

Elever som uppvisar symptom i den äldre delen av skolan uppmanas ta kontakt med skolhälsovårdaren, medan personalen bör vara i kontakt med rektorn för eventuella specialarrangemang.