Tilinpäätös: Verotulojen merkittävä menetys käänsi talouden alijäämäiseksi

Kahden ylijäämäisen vuoden jälkeen Loviisan kaupungin talous on kääntynyt alijäämäiseksi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan kaupungin talous oli yhteensä 6,7 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Alkuperäinen talousarvio oli 0,4 miljoonaa alijäämäinen. Tärkein yksittäinen syy tulokselle oli suunniteltua pienemmät yhteisöverotulot.

– On tärkeää panna merkille, että vuoden 2018 suuri alijäämä ei ole ylittyneiden kustannusten vaan alittuneiden tulojen syytä, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sanoo.

Positiivista tuloksessa oli se, että kunnallisverokertymä kasvoi huomattavasti. Kasvu johtuu matalammasta työttömyydestä ja kohonneista palkoista. Määrä on kuitenkin riippuvainen väestömäärän kehityksestä.

Oker-Blom toteaa vuoden tuloksen olevan usean ikävän yllätyksen epäonninen summa.

– Ne olivat osittain kertailmiöitä, osittain niiden täytyy johtaa ja tulevatkin johtamaan muutoksiin.

Vaikeasti ennustettavat verotulot

Kuntakentällä on koettu vuonna 2018, miten vaikeaa verotulojen ennustaminen on. Suurin yksittäinen tekijä kaupungin tuloksessa on verotulojen merkittävä poikkeaminen alkuperäisestä talousarviosta.

Yhteisöverotulot toteutuivat 3,2 miljoonaa euroa alkuperäistä arviota pienempinä ja kunnallisverotulot jäivät 2,0 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta. Yhteisöverotuloihin vaikutti merkittävästi Fortumin aiempien vuosien erinomaisten tulosten vaikutus Loviisan yhteisöveron jako-osuuteen vuonna 2017. Jako-osuus laski merkittävästi vuonna 2018.

Myös kunnallisveron jako-osuus laski vuonna 2018 muun muassa asukasmäärän pienenemisen vuoksi. Koko kuntasektorin kunnallisverotuloa rasitti loppuvuodesta 2018 tehty huomattava jako-osuuden tasaus valtion ja kuntasektorin välillä, ennätyssuuret ennakonpalautukset ja vuodelle 2018 verotuloon tehty jako-osuuden tarkistus. Loviisan verotulo toteutui yhteensä 5,6 miljoonaa alkuperäistä talousarviota pienempänä.

Valtionosuudet toteutuivat 459 000 euroa alkuperäistä arviota suurempina, mutta kuitenkin 869 000 euroa vuoden 2017 osuuksia pienempinä. Valtionosuudet olivat yhteensä 24,3 miljoonaa euroa (25,2 miljoonaa vuonna 2017).

Investointitarve jatkuu – taloudellisuus ja tuottavuus varmistettava

Loviisa on aktiivisesti kehittyvä kaupunki, jonka investointitarve jatkuu edelleen. Viime vuoden suurimmat investoinnit olivat vuoden 2018 aikana aloitetut koulujen rakennushankkeet. Harjurinteen koulun sisäilmaongelma aiheutti ikävän ja yllättävän lisämäärärahan tarpeen.

Koskenkylän uusi koulukeskus rakentuu. Koulukeskus on yhdessä uuden ruotsinkielisen yläkoulun kanssa kaupungin suurimmat investoinnit vuonna 2018.

Investointeihin oli alkuperäisessä talousarviossa 2018 varattu yhteensä 10,1 miljoonaa euroa, josta 8,2 miljoonaa euroa kaupungin investointeihin ja 1,8 miljoonaa euroa vesiliikelaitoksen investointeihin. Vuoden aikana esiintyi osittain sisäilmaongelmista johtuen tarvetta noin 4,8 miljoonan euron lisämäärärahalle. Merkittävä investointihanke oli myös kaksivuotinen keittiöverkon saneeraus, johon kaupunki satsasi 528 000 euroa vuonna 2018.

Vesiliikelaitos jatkoi Pernajan runkolinjan rakentamista, jonka vuoden 2018 investointitoteuma oli noin 500 000 euroa. Liikelaitos osti syksyllä 2018 uudet toimitilat 426 000 eurolla. Vesiliikelaitoksen tulos oli 233 000 euroa ylijäämäinen ja laitos pysyi hyvin talousarviossa. Myyntituotot jäivät hieman arviosta, mutta kuluja vähentämällä ollaan päästy positiiviseen tulokseen.

Tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3.2019 ja tämän jälkeen kaupunginvaltuustossa. Tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan Loviisan kaupungin verkkopalvelun taloussivuilla hallituksen käsittelyn jälkeen.