Tulosennuste vuodelle 2017 on 1,2 miljoonaa talousarviota parempi

Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen tulosennuste 2017 on elokuun toteutumatietojen perusteella 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ennuste on noin 1,2 miljoonaa euroa positiivisempi verrattuna talousarvioon.

Myyntitulot ovat toteutuneet talousarviota suurempina. Lisäksi korkotaso on pysynyt matalalla ja korkokuluissa ennustetaan säästöä lähes puoli miljoonaa euroa. Toimeentulotuki siirtyi huhtikuun alussa Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi ja avustusten ennustetaan toteutuvan 300 000 euroa talousarviota pienempinä.

Verotulojen ennuste on noin 0,3 miljoonaa euroa talousarviota pienempi. Valtionosuuksia puolestaan saadaan tämänhetkisten päätösten mukaan noin 0,4 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.

Vaikka palkat ja palkkiot toteutuvat talousarviota suurempina, kilpailukykysopimuksen vaikutus lomarahoihin ja sivukuluihin on sen verran merkittävä, että henkilöstömenot kokonaisuudessaan tulevat toteutumaan talousarviota pienempinä. Merkittävin yksittäinen poikkeama palkkamenoissa syntyy kaupunginjohtajan irtisanomisajan palkkakuluista, sekä samanaikaisesta varautumisesta uuden kaupunginjohtajan palkkamenoihin.

Lisäksi ulkoistettujen ruoka- ja siivoustoimintojen ottaminen omaksi työksi kasvattaa palkkamenoja, mutta samanaikaisesti vähentää ostopalvelumenoja.

Loviisan Vesiliikelaitoksen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Liikelaitoksen talousarvio on 63 000 euroa ylijäämäinen. Konsernin tulosennuste on 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Tutustu sähköiseen osavuosikatsaukseen