Uusi organisaatiorakenne hyväksyttiin valtuustossa pienin muutoksin

Kaupunginvaltuusto käsitteli ehdotusta Loviisan kaupungin uudeksi organisaatiorakenteeksi keskiviikkona 13.6.2018.

Yli neljä tuntia kestäneen kokouksen aikana ehdotus käytiin läpi pala palalta.

Uusille keskuksille nimet

Valtuusto hyväksyi kokouksessa ehdotuksen nimetä nykyinen tekninen keskus uudelleen elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseksi. Keskukseen siirtyvät kehittämispalvelut ja matkailutoimi.

Myös ehdotus perustaa nykyisten hallinto- ja talouspalveluiden tilalle uusi keskus nimeltään kaupunginkanslia sai valtuuston hyväksynnän.

Sivistyskeskuksen uudeksi nimeksi tulee sivistys- ja hyvinvointikeskus, ja siihen sisällytetään nimensä mukaisesti myös uusi hyvinvointiyksikkö.

Valtuusto päätti valtuutettu Pertti Lohenojan ehdotuksen mukaan sijoittaa ruoka- ja siivouspalvelut omaksi yksiköksi sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alaisuuteen.

Loviisan Asunnot Oy saa tehtäväkseen valmistella kahden uuden tytäryhtiön perustamista, toinen kiinteistönhuoltoa ja -hoitoa varten ja toinen kaupungin Arava-asuntoja varten. Valtuustossa ehdotettiin myös kiinteistöhuollon ja -hoidon säilyttämistä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen alaisuudessa, mutta alkuperäinen esitys voitti äänestyksen äänin 23–12.

Rakennus- ja ympäristölautakunta säilyy

Myös poliittisiin toimielimiin on tulossa muutoksia. Uusi luottamushenkilöorganisaatio muodostetaan pääpiirteissään kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Suurin muutos alkuperäiseen ehdotukseen oli valtuuston päätös säilyttää rakennus- ja ympäristölautakunta. Siten kaupunginjohtajan ehdottamaa elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan alaista lupajaostoa ei tarvita, ja se poistettiin lopullisesta organisaatiorakenteesta.

Luottamushenkilöorganisaatio koostuu tulevaisuudessa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen lisäksi

  • keskusvaalilautakunnasta
  • tarkastuslautakunnasta
  • kasvatus- ja sivistyslautakunnasta kahdella kielijaostolla
  • elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnasta
  • rakennus- ja ympäristölautakunnasta
  • hyvinvointilautakunnasta, joka käsittää kulttuurin, vapaa-ajan ja liikunnan
  • perusturvalautakunnasta
  • kaupunginhallituksen alaisesta konsernijaostosta.

Uudet johtajat hakuun pian

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa nykyiset johtajan virat siten, että talousjohtajan virka lakkautetaan 20.6.2018, kehittämisjohtajan virka 28.2.2019 ja muut 31.12.2018. Nykyisille viranhaltijoille osoitetaan tarvittaessa sopiva päällikön virka kaupungin organisaatiossa.

Samalla päätettiin perustaa uudet johtajan virat ja aloittaa rekrytointiprosessi mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on, että kaikki uudet johtajat aloittavat työnsä lokakuun loppuun mennessä.

Valtuusto päätti myös perustaa talouspäällikön, elinkeinopäällikön ja hyvinvointipäällikön virat sekä määräaikaisen projektinjohtopäällikön viran viideksi vuodeksi. Näiden virkojen täyttäminen on vuorossa johtajien rekrytointiprosessin jälkeen.

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sai luottamushenkilöiltä kiitosta ripeästä ja perusteellisesta valmistelusta. Ennen kesälomalle siirtymistä valtuuston puheenjohtaja Otto Andersson kiitti sekä luottamushenkilöitä että kaupungin henkilökuntaa kuluneesta keväästä.