Ny organisationsstruktur godkändes i fullmäktige med små ändringar

Stadsfullmäktige behandlade förslaget till ny organisationsstruktur för Lovisa stad onsdagen den 13.6.2018.

Under det drygt fyra timmar långa mötet gick fullmäktige igenom förslaget bit för bit.

De nya centralerna fick namn

Fullmäktige godkände under mötet förslaget att ge den nuvarande tekniska centralen namnet centralen för näringsliv och infrastruktur. Till den flyttas även utvecklingstjänsterna och turistväsendet.

Också förslaget att samla förvaltnings- och ekonomitjänsterna i centralen Stadskansliet fick tummen upp av stadsfullmäktige.

Bildningscentralen får namnet centralen för bildning och välfärd och inkluderar som namnet antyder den nya enheten för välmående.

Stadsfullmäktige beslöt enligt fullmäktigeledamot Pertti Lohenojas förslag att placera kosthållning och städtjänster som en egen enhet inom centralen för bildning och välfärd.

Lovisa Bostäder Ab får uppdraget att förbereda grundandet av två dotterbolag, ett för fastighetsskötsel och -underhåll och ett för stadens Aravabostäder. Utgångsförslaget vann 23–12 i en omröstning mot ett förslag att behålla fastighetsskötseln och -underhållet i centralen för näringsliv och infrastruktur.

Byggnads- och miljönämnden bevaras

Även de politiska organen har förändringar på kommande. Den nya förtroendemannaorganisationen grundas i huvuddrag enligt stadsdirektörens förslag.

Den största förändringen till det ursprungliga förslaget är fullmäktiges beslut att bevara byggnads- och miljönämnden. Därför finns det inget behov av en tillståndssektion under näringslivs- och infrastrukturnämnden och sektionen ströks från den slutliga organisationsstrukturen.

Förtroendemannaorganisationen består i framtiden av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt:

  • centralvalnämnden
  • revisionsnämnden
  • nämnden för fostran och utbildning med två språksektioner
  • näringslivs- och infrastrukturnämnden
  • byggnads- och miljönämnden
  • välfärdsnämnden, som omfattar kultur, fritid och motion
  • grundtrygghetsnämnden.

Nya direktörer rekryteras snabbt

Stadsfullmäktige beslöt att dra in de nuvarande direktörstjänsterna så att ekonomidirektörens tjänst dras in den 20.6.2018, utvecklingsdirektörens tjänst den 28.2.2018 och de övriga den 31.12.2018. De nuvarande tjänsteinnehavarna anvisas vid behov en lämplig chefstjänst inom stadens organisation.

Samtidigt fattades beslutet att grunda de nya direktörstjänsterna och inleda rekryteringsprocessen så fort som möjligt. Målet är att alla nya direktörer inleder sitt arbete senast i slutet av oktober.

Fullmäktige inrättade även tjänsterna som ekonomichef, näringslivschef och välfärdschef samt projektledningschef, som är en tidsbunden femårig tjänst. De här tjänsterna besätts när direktörerna har rekryterats.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom fick tack av de förtroendevalda för rapp och grundlig beredning. Innan stadsfullmäktige tog sommarlov tackade stadsfullmäktigeordförande Otto Andersson både förtroendevalda och stadens personal för våren som gått.