Valkontien varteen kevyen liikenteen väyliä tänä vuonna

Kartta Valkon tien kevyenliikenteen väylistä

Loviisan Valkontien varteen rakennettavat kevyen liikenteen väylät valmistuvat marraskuussa 2018.

Maantielle 178 Loviisan Valkontielle rakennetaan kevyen liikenteen väylät osuuksille Petaksentie–Solvikintie ja Vanha Valkontie–Valko. Rakentaminen aloitetaan huhtikuussa 2018.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen väylien rakentamisesta. Väylät valmistuvat marraskuussa 2018 ja päätoteuttajana toimii Lemminkäinen Infra Oy. Valvontakonsulttina toimii Finnmap Infra Oy.

Lisätietoja hankkeesta ELY-keskuksen verkkopalvelusta