Lättrafikled längs Valkomvägen byggs i år

Kartta Valkon tien kevyenliikenteen väylistä

Lättrafikleden längs Valkomvägen i Lovisa består av två avsnitt och blir klar i november 2018.

På landsväg 178 på Valkomvägen i Lovisa byggs lättrafikleder på avsnitten Petasvägen–Solviksvägen och Gamla Valkomvägen–Valkom. Byggarbetena inleds i april 2018.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har fattat beslut om att bygga lederna, som blir klara i november 2018. Huvudentreprenör är Lemminkäinen Infra Oy och projektets övervakningskonsult är Finnmap Infra Oy.

Mer information på NTM-centralens webbplats