Valtuuston puheenjohtajisto ja hallitus vaihtuvat kesäkuussa

Valtuuston kokous

Johtavien luottamustehtävien toimikauden vaihtuminen, perusturvakeskuksen uusi organisaatio ja ilmainen kuntosali työttömille ja senioreille ovat aiheina luottamuselimissä tällä viikolla.

Loviisan kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston ja kaupunginhallituksen kaksivuotinen toimikausi päättyy toukokuun lopussa.

Kaupunginhallitus esittänee kokouksessaan maanantaina 8.4. kaupunginvaltuustolle, että se valitsee uuden puheenjohtajiston ja kaupunginhallituksen kaudelle 1.6.2019–31.5.2021. Koska uuden kehitys- ja konsernijaoston toimikausi on sama kuin hallituksen, valitaan myös jaostoon uudet jäsenet

Hallituksen esityslistalla on myös muun muassa pitkäaikaisten sijoitusten uudelleenallokointi ja kansalaisopistojen hallinnollinen yhdistäminen.

Kaupunginhallituksen esityslista 8.4.2019

Kuka kopauttaa päätökset kaupunginvaltuustossa kesäkuusta eteenpäin? Valtuuston puheenjohtajisto ja kaupunginhallitus ovat vaihtumassa.

Työttömät ja seniorit ilmaiseksi kuntosalille?

Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 10.4. päätetään, vapautetaanko eläkeläiset ja työttömät kaupungin kuntosalien salivuoromaksuista. Päätösehdotuksen mukaan työttömät ja yli 70-vuotiaat pääsisivät ilmaiseksi salille syyskuusta 2019 alkaen. Ehdotuksen taustalla on valtuustoaloite.

Hyvinvointilautakunta päättää myös oman vastuualueensa alle 100 000 euron investoinneista vuodelle 2019. Määrärahat jaetaan ehdotuksen mukaan seuraavasti:

  • Tjänstemannagården, julkisivujen kunnostaminen 99 000 euroa
  • Liljendalin liikuntatalo, automaatiojärjestelmien saneeraus, 20 000 euroa
  • Valkon monitoimitalo, tilajärjestelyt (kunnossapitokorjaus), 31 000 euroa.

Hyvinvointilautakunnan esityslista 10.4.2019

Perusturvalle uusi organisaatiorakenne

Perusturvalautakunnan kokouksessa 11.4. isoin käsiteltävä asia on perusturvakeskuksen organisaatiomuutoksen hyväksyminen. Kaupungin organisaatiouudistuksen yhteydessä vuodenvaihteessa 2019 perusturvakeskuksen nykyinen organisaatio säilytettiin valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan uudistusta silmällä pitäen. Sote-uudistuksen epäonnistuttua on syytä järjestää paikallinen perusturvatoiminta uudelleen.

Uusi organisaatiorakenne on tarkoitus ottaa käyttöön 1.9.2019. Muutoksen tavoitteena ei ole henkilömäärän vähentäminen, vaan esimiestasojen vähentäminen ja esimiestyön keskittäminen. Ehdotuksen mukaan esimiesten määrä vähenee yhteensä kuudella henkilöllä ensi vuoteen mennessä.

Uusi organisaatio edellyttää kuitenkin yhden uuden esimiestehtävän perustamista. Aikuisten sosiaalityö on kärsinyt henkilöstövajeesta koko viime vuoden, ja osa-alueelle tarvitaan johtavaa sosiaalityöntekijää lähiesimieheksi. Perusturvalautakunnalle esitetään, että se ehdottaa edelleen hallitukselle ja valtuustolle uuden, johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamista.

Perusturvalautakunnan esityslista 11.4.2019