Vasu loviisalaisopettajien kurssin aiheena

Loviisan päivähoidon henkilökunta on työskennellyt uuden varhaiskasvatussuunnitelman parissa reilun vuoden. Nyt on syventävän koulutuksen vuoro.

Jokaisella päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalla lapsella tulee olla varhaiskasvatussuunnitelma, tuttavallisemmin vasu. Suunnitelma laaditaan päivähoitohenkilökunnan, huoltajien ja lapsen yhteistyönä. Suunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten lapsen yksilöllistä kehitystä ja hyvinvointia edistetään varhaiskasvatuksessa.

Kaikki varhaiskasvatuksen opettajat saavat koulutusta suunnitelman käyttämisessä työvälineenä. Koulutus tuo näkökulmia ja harjoituksia lapsen vasun ja ryhmävasun käyttöön pedagogisen suunnittelun välineenä. Kouluttajana toimii Marianne Leppänen yrityksestä Askel kehittämiseen Oy.

Kuva koulutuspäivästä 5.11.2018.