Lovisalärare fortbildas i planen för småbarnspedagogik

Dagvårdspersonalen i Lovisa har jobbat med den nya planen för småbarnspedagogik i ett drygt år. Nu är det dags för fördjupande utbildning.

Varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska ha en individuell plan för småbarnspedagogik. Planen görs i samarbete mellan dagvårdspersonalen, vårdnadshavarna och barnet. Syftet är att sätta upp gemensamma mål och komma överens om hur barnets individuella utveckling och välmående främjas inom småbarnspedagogiken.

Alla lärare inom småbarnspedagogiken i Lovisa fortbildas i hur den individuella planen och grupplanen används som arbetsredskap. Skolningen ger nya perspektiv och konkreta övningar i hur barnets plan stöder den pedagogiska planeringen och utvärderingen. Kursen leds av Marianne Leppänen från Askel kehittämiseen Oy.