Villekullan vaurioitunut piharakennus tyhjäksi alkukesään mennessä

Villekullan julkisivu talvella fasad på vintern

Selvitykset Villekulla daghemin vaurioituneen osan toiminnan uudelleen sijoittamisesta jatkuvat. Loviisan keskustassa sijaitsevan päiväkodin Muminhuset-nimisessä piharakennuksessa havaittiin laaja kosteusvaurio tammikuussa 2019.

Päiväkodin vesivauriosta kärsineen, 1971 valmistuneen piharakennuksen tulevaisuudesta ei ole vielä tehty päätöksiä.

– Purkutyöt rakennuksessa on keskeytetty ja vaurioitunut alue eristetty ja alipaineistettu, rakennuttajainsinööri Pasi Ahola Loviisan kaupungilta kertoo tilanteesta.

Toinen kahdesta piharakennuksessa toimineesta lapsiryhmästä on siirtynyt päiväkodin päärakennukseen. Toinen ryhmä ei mahdu päärakennukseen, vaan jatkaa piharakennuksessa kevätkauden loppuun. Ryhmälle hankitaan ilmanvaihtoa ja ilmanlaatua parantava laite. Kesällä monen lapsen jäädessä lomalle tai siirtyessä esikouluun, voidaan toiminta keskittää päärakennukseen.

Uudelleenjärjestely vaihtoehto parakeille?

Ratkaisuun päädyttiin sen jälkeen kun kävi selväksi, ettei heti käyttöön otettavia, päiväkotitoimintaan sopivia tiloja löydy ja parakkimuotoiset väistötilat saataisiin käyttöön aikaisintaan kevätkauden lopulla.

Muutaman viikon sisällä tarkentuu, mikä on ruotsinkielisten päivähoitopaikkojen tarve Loviisan keskustassa syksyllä ja onko väistötilojen hankkiminen tarpeen. Perheiden toivotaan jättävän varhaiskasvatuspaikkahakemuksensa neljä kuukautta ennen hoidon toivottua aloitusta, jos mahdollista.

– Paikkatarpeen selkeydyttyä voidaan laskea, voidaanko päivähoitopaikkojen uudelleen sijoittamisella vähentää Villekulla daghemin lapsiryhmien määrää viidestä kolmeen, jolloin parakeille ei olisi tarvetta, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff kertoo.

Loviisan kaupungin varhaiskasvatus tiedottaa jatkossakin Villekulla daghemin henkilökuntaa ja lasten huoltajia asian etenemisestä.