Villekullas vattenskadade gårdsbyggnad töms till försommaren

Villekullan julkisivu talvella fasad på vintern

Utredningarna om vart verksamheten i den vattenskadade delen av Villekulla daghem ska placeras fortsätter. En omfattande vattenskada i gårdsbyggnaden, även kallad för Muminhuset, uppdagades i januari 2019. Villekulla daghem finns i Lovisa centrum.

Inga beslut har fattats om den 1971 byggda gårdsbyggnadens framtid.

– Rivningsarbetet har avbrutits, det skadade området har isolerats och där har skapats undertryck, berättar byggnationsingenjör Pasi Ahola från Lovisa stad om situationen.

Den ena av två barngrupper som verkar i Muminhuset har flyttat till daghemmets huvudbyggnad. Den andra gruppen ryms inte i huvudbyggnaden utan fortsätter i Muminhuset till slutet av vårsäsongen. Gruppen får en apparat som förbättrar ventilationen och luftkvaliteten. På sommaren när många barn blir på semester eller flyttar till förskolan kan verksamheten koncentreras till huvudbyggnaden.

Omarrangemang alternativ till baracker?

Den här lösningen kom man fram till då det blev klart att det inte finns lämpliga lokaler i staden som kan tas i bruk genast. Eventuella baracker skulle ha blivit klara tidigast i slutet av vårsäsongen.

Inom några veckor klarnar hur stort behovet av svenskspråkiga dagisplatser i Lovisa centrum är i höst och om tillfälliga lokaler är nödvändiga. Familjerna uppmanas att lämna in ansökan om plats inom småbarnspedagogiken fyra månader innan önskat startdatum om möjligt.

– När platsbehovet har klarnat kan vi räkna ut om barngruppernas antal i Villekulla daghem kan minskas från fem till tre, vilket skulle innebära att vi inte behöver baracker, säger chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff.

Lovisa stads småbarnspedagogik informerar också i fortsättningen personalen och vårdnadshavarna vid Villekulla daghem om hur ärendet framskrider.