Asfaltointityöt käynnistyivät Saaristotien uudella linjauksella

Uuden Saaristotien tielinjauksen päällystetyö on aloitettu. Työmaa-alue ulottuu Mannerheiminkadulta Ramsayntielle. Myös Ramsayntie asfaltoidaan.

Työ aloitetaan reunakivien asennuksella. Asennustyö kestää arviolta kaksi viikkoa. Reunakivien asennuksen jälkeen alkaa katuosuuksien asfaltointi. Myös kevyen liikenteen väylä saa asfalttipäällysteen. Työn arvioidaan kestävän noin kuukauden.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa. Kehotamme varovaisuuteen liikenteessä. Nopeusrajoitus alueella on 30 kilometriä tunnissa.

Katujen päällystystyöt liittyvät asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen Asuntomessuille 2023 Loviisassa.