Haddom skolan lakkauttaminen etenee kaupunginhallitukseen

Haddom skola

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti kokouksessaan 14.12.2021 esittää kaupunginhallitukselle, että ruotsinkielisen alakoulun Haddom skolan toiminta lakkautetaan 1.8.2022 ja lakkauttamiseen liittyvät prosessit aloitetaan. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto.

Ruotsinkielinen koulutusjaosto muutti kokouksessa esittelijän ehdotusta. Päätökseen lisättiin äänestyksen jälkeen toive, että Haddom skolan oppilaiden huoltajat saisivat oikeuden valita lapselleen uuden lähikoulun. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää uudesta oppilaaksiottoalueesta ja lähikoulusta sen jälkeen, kun kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat päättäneet, että koulu lakkautetaan.

Lisäksi ruotsinkielinen koulutusjaosto valitti osaltaan sitä, että lakkauttamispäätös joudutaan tekemään koulukiinteistön pitkäaikaisen huonon ylläpidon ja muissa kaupungin päätöksentekoelimissä tehtyjen päätösten seurauksena.

Linkki aiempaan tiedotteeseen: Ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee Haddom skolan toiminnan jatkoa 14.12.2021