Nedläggningen av Haddom skola går vidare till stadsstyrelsen

Haddom skola

Nämnden för bildning och fostrans svenskspråkiga utbildningssektion beslutade på sitt sammanträde 14.12.2021 föreslå stadsstyrelsen att verksamheten vid den svenska lågstadieskolan Haddom skola läggs ner 1.8.2022 och att de processer som anknyter till nedläggningen inleds. Det slutliga beslutet i ärendet fattas av stadsfullmäktige.

Svenskspråkiga utbildningssektionen gjorde en ändring i föredragandens förslag på sammanträdet. Efter en omröstning kompletterades beslutet med ett önskemål om att vårdnadshavarna till eleverna i Haddom skola ges rätt att välja ny närskola för sitt barn. Nämnden för fostran och bildning beslutar om det nya elevupptagningsområdet och närskolan efter det att stadsstyrelsen och stadsfullmäktige har beslutat att skolan läggs ner.

Därtill beklagade svenskspråkiga utbildningssektionen för sin del att man är tvungen att fatta ett nedläggningsbeslut till följd av långvarig vanskötsel av skolfastigheten och till följd av beslut som andra beslutande organ i staden har fattat.

Länk till tidigare meddelande: Svenskspråkiga utbildningssektionen behandlar Haddom skolas fortsatta verksamhet 14.12.2021