Itärannan kehittämiseen osallistuminen kiinnosti loviisalaisia

Loviisa selvitti nettikyselyllä asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä uuden asuinalueen suunnittelussa. Itärannasta on tulossa monipuolinen asumisen ja palveluiden alue, jossa on tarjolla myös merenrantatontteja. Alueen kehittämiseksi kaupunki laati yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa, joihin kyselyssä oli mahdollista antaa mielipiteitä. Vastauksia saatiin yhteensä 104 kpl.

Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari iloitsee kyselyyn vastaamisen innokkuudesta ja tervetulleista kommenteista, joita kyselyllä saatiin suunnittelun tueksi. Kuntalaisten osallistaminen on olennainen osa nykypäivän suunnittelua.

Mielipidettä kysyttiin esimerkiksi alueen pohjoisosaan parhaiten soveltuvasta toiminnasta, vaihtoehtoina päiväkoti/palvelutalo, julkinen rakennus tai kauppoja sekä palveluja. Eniten ääniä sai julkisen rakennuksen sijoittaminen alueelle. Erityisesti uimahallin ja uuden liikuntahallin tarve koettiin merkittävänä.

Kyselyssä arvioitiin myös alueelle sopivia talotyyppejä. Keskiosassa lähes yhtä paljon kannatusta saivat ryhmärakentamistontit ja puiset pienkerrostalot.  Pohjoisosassa puolestaan terassitalot koettiin parhaaksi merinäkymien säilymisen vuoksi.

Useissa vastauksissa arvioitiin, että terassitalot sopivat Loviisan imagoon sekä lahden pohjukan luontoon parhaiten. Vastaajat mielsivät, että tämän kaltaisille asunnoille löytyisi parhaiten ostajia. Kauniita, istuvat ympäristöön ja kivoja asua, kuvaa eräs vastaaja valintaansa.

Mielipiteissä rannan toiminnoista ekologinen kaupunkipuisto voitti niukasti rakennetun kaupunkipuiston. Rakennetun kaupunkipuiston kannattajat korostivat esimerkiksi liikuntapaikkojen merkitystä. Ekologisen puiston vahvuuksina pidettiin puolestaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja vaihtoehdon sopivuutta kaupungin imagoon. Osassa vastauksia haluttiin säilyttää Gröna Uddenin alue viheralueena ja osassa kannatettiin sen ottamista asuinkäyttöön.

─ Keskustan laadukkaalla ja meren läheisellä asuinalueella on mahdollista nostaa koko kaupungin imagoa ja kehittää Määrlahtea mahdollistamalla sen alueen asukkaiden pääsy meren rannan virkistysalueille ja parantamalla alueen palveluita, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wiren.

Lue laajempi koonti kyselyn vastauksista www.loviisa.fi/itaranta