Kaupungin verkkosivuston Covid-19-sivuille lisätty vastauksia kysymyksiin koronavirustilanteesta

covid-19

Koronavirustilanne Loviisassa on muun Uudenmaan tavoin edelleen kiihtymisvaiheessa huolimatta tapausten tämänhetkisestä korkeasta ilmaantuvuusluvusta. Tämä johtuu siitä, että leviämisvaiheen kriteeristöön liittyy muitakin mittareita.

– Selvästi suurin osuus viimeisen reilun viikon aikana ilmaantuneista tartunnoista on peräisin aiemmin (21.10.2020) kerrotusta Loviisassa järjestetystä yksityistilaisuudesta, kertoo Loviisan kaupungin perusturvajohtaja Carita Schröder.

Tilaisuuteen osallistuneet on saatu jäljitettyä ja positiivisen koronavastauksen saaneet asetettua eristykseen.

– Syytä suureen huoleen ei ole, sillä vaikka kaupungin tartuntatilanne on vakava, on paikallisilla asiantuntijoilla ja viranomaisilla hyvä mahdollisuus saada kaupungin koronatilanne rauhoittumaan, Schröder huomauttaa.

Hän sanoo ymmärtävänsä, että tilanne koetaan huolestuttavana ja tietoa kaivataan lisää. Niinpä Loviisan kaupungin verkkosivustolle on koottu vastauksia esitettyihin, koronavirustilanteeseen liittyviin kysymyksiin. Schröder korostaa, ettei ole tarkoituksenmukaista, että asiantuntijat käyttävät nyt työaikaansa yksittäisille huolestuneille kuntalaisille vastaamiseen.

– Loviisan kaupungin ammattilaisten ja virkamiesten työpanos täytyy keskittää koronavirustilanteen hoitamiseen. He tekevät parhaansa tilanteessa, jossa he hoitavat ennen kokematonta tautiepidemiaa yrittäen samalla vastata kaupunginvaltuuston asettamiin taloudellisiin säästöihin muun muassa lomautusten muodossa, Schröder toteaa.

– Jokainen kuntalainen voi auttaa turvaamaan terveydenhuollon kantokykyä noudattamalla saamiaan ohjeita, suosituksia ja rajoituksia, Schröder jatkaa.

Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta löytyy kaupungin verkkosivustolta tästä linkistä.

Sivulta löytyy myös Kysymykset ja vastaukset -osio Loviisan kaupungin koronavirustilanteesta, josta alla muutama esimerkki:

Missä vaiheessa Loviisassa ollaan?

Loviisa on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa, vaikka tartuntojen alueellinen ilmaantuvuus ylittää jo leviämisvaiheen tason. Leviämisvaiheeseen siirtymisen julistaminen edellyttää myös muiden kriteerien täyttymistä kuin pelkän tartuntojen alueellisen ilmaantuvuuden nousun.

Loviisassa noudatetaan siis vielä kiihtymisvaiheen strategiaa suositusten ja rajoituksen antamisessa. Koko Uusimaa alkaa kuitenkin olla jo lähellä leviämisvaiheeseen siirtymistä. Tilanne voi siis Loviisassakin muuttua nopeasti ja tarvittaessa siirrytään noudattamaan leviämisvaiheen strategiaa.

Kuka vastaa suositusten ja rajoitusten antamisesta?

Loviisan kaupunki seuraa suositusten ja rajoitusten antamisessa sekä viestinnässä Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksia. Koordinaatioryhmään kuuluu HUSin, THL:n ja AVIn asiantuntijoiden lisäksi kuntien ja yksityisten isompien terveydenhuoltoyritysten edustajia. Koordinaatioryhmässä on käsitelty perusteellisesti Loviisan kaupungin nykyistä koronavirustilannetta. Koordinaatioryhmän asiantuntijoiden mukaan Loviisan kaupungin antamat suositukset ja rajoitukset ovat riittäviä tässä vaiheessa. Paikallisesti suosituksia ja rajoituksia antaa Loviisan kaupungin perusturvakeskuksen pandemiaohjausryhmä ja kaupungin johtoryhmä, jossa on edustettuna kaupungin kaikki eri keskukset.

Mitä suosituksia ja rajoituksia Loviisassa on käytössä?

Loviisan kaupungin antamat suositukset ja rajoitukset on koottu Loviisan kaupungin verkkosivustolle ja niistä on myös tehty mediatiedotteita. Lisäksi tietoa on jaettu myös sosiaalisessa mediassa.

Linkki verkkosivustolle.

Miksi jatkotartunnoista ei aina tiedoteta?

Mahdollisten jatkotartuntojen määrä kussakin yksittäisessä joukkoaltistumisessa ei ole enää tässä epidemian vaiheessa tiedottamisen kannalta kovin oleellinen asia. Tosiasia on, että tautia on niin paljon liikkeellä Uudellamaalla ja Loviisassakin, että tartunnan riski on jokaisella kuntalaisella suurentunut ja tartunnan voi saada mistä vaan. Tartuntariskiä kuntalainen voi vähentää käyttämällä kasvosuojusta, huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, huolehtimalla turvaväleistä ja noudattamalla muita annettuja ohjeita, suosituksia ja rajoituksia. Kuntalainen ei voi estää tartuntaa enää vain välttelemällä kanssakäymistä esimerkiksi tietyn koulun oppilaiden kanssa tai tietämällä esimerkiksi Loviisassa alueen, jossa tartuntoja on todettu keskimääräistä enemmän.