Kesän tapahtumien järjestäjiä muistutetaan meluilmoituksen tekemisestä

Kevät on jo nurkan takana, ja pian koittaa kesä. Terassien sesonki alkaa, ja musiikkia soitetaan ulkotiloissa. Teethän meluilmoituksen ajoissa!

Ympäristönsuojelutoimisto muistuttaa ravintoloita ja muita tapahtumajärjestäjiä siitä, että meluilmoitus on tehtävä niistä tapahtumista, joissa musiikin soittamisessa käytetään äänenvahvistimia ulkona ilta-aikaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa.

Kaupungin kotisivuilta löytyy meluilmoituslomake ja sieltä löytyvät myös tarkemmat tiedot siitä, mikä muu toiminta edellyttää meluilmoituksen. Jos suunnitelmissa on yhtä tai muutamaa päivää pitkäkestoisempi toiminta ja melusta aiheutuu häiriötä laajemmin, on ilmoitus tehtävä vähintään muutamaa kuukautta ennen toiminnan aloittamista, jotta ilmoitus ehditään käsitellä ajoissa.

Paikallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä on tarkemmin säädetty melusta ja tilanteista, joissa meluilmoituksen tekeminen ei ole tarpeen. Silloinkin äänenvoimakkuus on kuitenkin pidettävä tietyllä tasolla.

Hiljaisempia viikonloppuja kaivataan

Samalla alueella useana kesäviikonloppuna järjestettävät ulkomusiikkitapahtumat ja orkesteri-illat olisi hyvä suunnitella siten, että osa viikonlopuista ovat ns. hiljaisempia, eli että perjantai- ja lauantai-iltana ulkona käytettäisiin äänenvahvistimia korkeintaan klo 22.00 asti.

Monet äänet voidaan kokea häiritseväksi silloinkin, kun raja-arvot alittuvat. Tapahtuman aiheuttaman meluhäiriön torjumisessa on siksi erityisen tärkeää äänentoistolaitteiden mitoitus ja suuntaus sekä äänenvoimakkuuden kohtuullisuus suhteutettuna tapahtumapaikan ympäristöön. Ajankohta vaikuttaa myös häiriön kokemiseen, mitä myöhäisempi tapahtuma, sen häiritsevämpänä melu koetaan.   Meluilmoitusta koskeva päätös sallii jonkin verran häiriötä, ja siksi on aina hyvä ilmoittaa naapurustolle tulevista tapahtumista. Silloin naapurit osaavat varautua eikä häiriötä välttämättä koeta yhtä pahana. Ja sellaisilla alueilla, joiden välittömässä läheisyydessä on asuinalueita, myöhäiset viikonloppuillat ilman vahvistettua musiikkia ovat asukkaiden kannalta erittäin tervetulleita.

Loviisan kaupunki

Maud Östman
ympäristönsuojelutarkastaja
puh. 0440 555 413
maud.ostman@loviisa.fi

Tietoa meluilmoituksesta