Meluilmoitus

Kun olet järjestämässä yleisötilaisuutta tai esimerkiksi rakentamassa siten, että jokin työvaihe aiheuttaa eritysen häiritsevää melua, tulee sinun tehdä tapahtumasta tai toimenpiteestä meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristönsuojeluviranomainen antaa päätöksessään toiminnalle tarpeellisia määräyksiä. Meluilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan alkamista, ja ilmoituksesta on käytävä ilmi

  • toiminnan luonne
  • sijoituspaikka (karttaliitteineen)
  • toiminta-aika
  • toiminnanharjoittajan/järjestäjän ja yhteyshenkilön yhteystiedot.

Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

Meluilmoitusta ei aina tarvita

Yleisötilaisuuksista, joissa käytetään äänentoistolaitteita tilapäisesti ulkotiloissa, esimerkiksi torilla, urheilukentällä, uimalassa tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetussa tai soveltuvassa paikassa ja joiden tapahtuma-aika on arkisin klo 7.00–22.00 tai sunnuntaisin klo 9.00–20.00, ei tarvita meluilmoitusta.

Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot eivät kuitenkaan saa ylittyä. Tapahtumien järjestäjän on aina huolehdittava siitä, että häiriö naapurustoon on mahdollisimman pieni. Äänentoistolaitteita oikein sijoittamalla, suuntaamalla ja säätämällä, voidaan pienentää niistä aiheutuvaa häiriötä.

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä (15 ja 16 §) on tarkemmin säädetty melusta ja tilanteista, joissa meluilmoituksen tekeminen ei ole tarpeen.

Äänentoistolaitteiden käyttö ulkona klo 22:00 jälkeen vaatii meluilmoituksen.