Kevät lähestyy, pian kesäravintoloiden terassit aukeavat ja musiikkia soitetaan ulkotiloissa – Loviisassa odotetaan erityisen vilkasta kesäsesonkia

Ympäristönsuojelutoimisto muistuttaa ravintoloita ja muita tapahtumajärjestäjiä siitä, että meluilmoitus on tehtävä niistä illoista, kun musiikkia soitetaan ulkona ilta-aikaan. Kuten ennenkin, ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 päivää etukäteen. Nyt on siis aika laittaa orkesterilista kuntoon ja jättää meluilmoitus ympäristönsuojelutoimistolle. Silloin ympäristönsuojeluviranomaiset ehtivät tehdä päätöksiä hyvissä ajoin ennen ensimmäisten tapahtumien järjestämistä.

Meluilmoituslomake löytyy kaupungin kotisivuilta meluilmoituslomake ja sieltä löytyvät myös tarkemmat tiedot siitä, mikä muu toiminta edellyttää meluilmoituksen jättämistä https://www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/lupa-ja-ilmoitusasiat/meluilmoitus/  Tiettyjen, laajempaa melua aiheuttavien toimien osalta, joissa tarvitaan naapureiden kuulemista, asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä ennen päätöksen tekemistä, ilmoitus on tehtävä viimeistään muutamaa kuukautta ennen.

Paikallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä on tarkemmin säädetty melusta ja tilanteista, joissa meluilmoituksen tekeminen ei ole tarpeen. Silloinkin äänenvoimakkuus on kuitenkin pidettävä tietyllä tasolla.

Toivotaan yhteistyötä ravintoloiden välillä, ei päällekkäisiä musiikki-iltoja, pyydetään ”hiljaisia” viikonloppuja

Ympäristönsuojelutoimisto toivoo ravintoloiden tekevän yhteistyötä niin, että samana iltana ei soiteta vahvistettua musiikkia ulkona useilla, toisiaan lähellä sijaitsevilla terasseilla, ja että sovitaan sellaisista perjantaista ja lauantaista, jolloin ei soiteta ollenkaan musiikkia ulkona.

Monet äänet voidaan kokea häiritseväksi silloinkin, kun raja-arvot alittuvat. Ihmiset kokevat erilaiset äänet eri tavalla, positiivisena tai negatiivisena, vaimeana tai kovana. Myös äänilähteellä ja ajankohdalla on ratkaiseva merkitys. Meluilmoitusta koskeva päätös sallii jonkin verran häiriötä, ja siksi on aina hyvä ilmoittaa naapurustolle tulevista tapahtumista. Silloin naapurit osaavat varautua eikä häiriötä välttämättä koeta yhtä pahana. Ja sellaisilla alueilla, joiden välittömässä läheisyydessä on asuinalueita, myöhäiset viikonloppuillat ilman vahvistettua musiikkia olisivat erittäin tervetulleita.

Loviisan kaupunki

Maud Östman,
ympäristönsuojelutarkastaja
p. 044 055 5413
maud.ostman@loviisa.fi