Våren närmar sig, snart öppnar sommarrestaurangerna sina terrasser och musik spelas utomhus. Det väntas bli en speciellt livlig sommarsäsong för Lovisa

Miljövårdsbyrån påminner restaurangerna och övriga som ordnar evenemang om att en bulleranmälan behöver göras för de kvällar då musik spelas utomhus lite senare på kvällen. Liksom tidigare ska anmälan göras i god tid senast 30 dagar innan. Så nu börjar det bli dags att se till att orkesterlistan är i skick och lämna in bulleranmälan till miljövårdsbyrån. Då hinner miljövårdsmyndigheten fatta beslut i tid innan de första tillställningarna ordnas.

På stadens hemsida hittas blanketten för bulleranmalan och närmare information om vilken annan verksamhet som kräver bulleranmälan https://www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/miljo-och-natur/tillstands-och-anmalningsfragor/ För viss verksamhet med mera omfattande buller, där det inför beslutet behövs hörande av grannar, expertutlåtanden och utredningar, ska anmälan lämnas in senast några månader innan.

I de lokala miljöskyddsföreskrifterna finns det bestämmelser om vilken typ av evenemang eller verksamhet som inte kräver en bulleranmälan. Men också då ska ljudnivåerna hållas på en viss nivå.

Samarbete restaurangerna emellan önskas, musikkvällarna ska inte gå på varandra och ”tysta” veckoslut efterlyses

Miljövården önskar att restaurangerna samarbetar sinsemellan så att det under samma kväll inte spelas förstärkt musik utomhus på flera närliggande terrasser och att man kommer överens om fredagar och lördagar helt utan musik utomhus.

Ljud kan upplevas störande också då gränsvärdena underskrids därför att människan upplever ljud på olika sätt, positivt eller negativt, svagt eller hårt. Också ljudkällan och tidpunkten spelar en avgörande roll. Ett beslut som fattats med anledning av en bulleranmälan tillåter en viss störning och därför är det alltid bra att meddela grannskapet om kommande evenemang. Då är grannarna förberedda och störningen upplevs kanske inte lika kraftig. Och då det är fråga om områden med bosättning i den omedelbara närheten, skulle det vara mycket välkommet med veckoslut utan ljudförstärkt musik sent på kvällen.

Lovisa stad

Maud Östman
miljövårdsinspektör
tfn 044 055 54 13
maud.ostman@loviisa.fi