Kokoontumisrajoitukset ja asiakastilojen käytön rajoitukset jatkuvat

koronavirus coronavirus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.3.2021 tehnyt päätökset, joilla jatketaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja asiakastilojen käytön rajoituksia myös lähiviikkoina.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien välttämisestä jatkuu 15.3.–14.4.2021. Aluehallintovirasto kieltää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin pakollisissa tilanteissa ja turvallisuusohjeita noudattaen järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kuusi henkilöä.

Aluehallintovirasto on jatkanut 15.3.–14.4.2021 myös päätöstä, joka koskee lähikontaktien rajoittamista yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Päätöksen mukaan toimijan pitää varmistaa, että ihmisten väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää näissä tiloissa. Päätös koskee seuraavia toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun. Päätös koskee myös rajattuja ulkotiloja, joita käyttää samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa.

Yli 10 hengen tilojen sulkeminen jatkuu 28.3.2021 saakka

Koko Uudenmaan alueella jatkuu myös yli 10 hengen yleisölle avointen tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen sulku. Tiloja voidaan kuitenkin edelleen käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Määräys on voimassa 15.–28.3.2021. Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Loviisassa määräys koskee niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava.

Loviisan kaupungin Ajankohtaista koronaviruksesta -verkkosivu