Restriktionerna om sammankomster och användningen av kundlokaler fortsätter

koronavirus coronavirus

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 11.3.2021 beslut med vilka restriktionerna om sammankomster och användningen av kundlokaler som gäller inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fortsätts även under de kommande veckorna.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands bestämmelse om att begränsa sammankomster med över sex personer och undvika privata tillställningar fortsätter under tiden 15.3–14.4.2021. Regionförvaltningsverket förbjuder inom hela området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts kommuner alla evenemang för allmänheten och allmänna möten som ordnas inomhus eller utomhus. Inomhus och på avgränsade utomhusområden kan man dock i nödvändiga situationer iakttagande säkerhetsanvisningarna ordna evenemang för allmänheten och allmänna möten då deltagarantalet är högst sex personer.

Regionförvaltningsverket har för tiden 15.3–14.4.2021 fortsatt beslutet om att begränsa närkontakterna i lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets. Enligt beslutet ska aktörerna säkerställa att nära kontakter mellan personer de facto kan undvikas i dylika lokaler. Beslutet gäller följande aktörer:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga organ.

Beslutet gäller lokaler inomhus som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare. Beslutet gäller också avgränsade platser utomhus som används av fler än 50 kunder eller deltagare samtidigt.

Lokaler för över 10 personer fortsätter att vara stängda tills 28.3.2021

I hela Nyland fortsätter också stängningen av kund-, deltagar- eller vänterum avsedda för över 10 personer tillhörande allmänheten eller en begränsad kund- eller deltagarkrets. Lokalerna kan dock användas för handledd hobbyverksamhet för 2008 födda barn eller yngre. Beslutet gäller 15–28.3.2021. Beslutet omfattar inte professionell idrott eller verksamhet som hör till familjeliv.

I Lovisa berör bestämmelsen följande lokaler för aktörer såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn:

 • inomhuslokaler som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och lokaler som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker samt tivolin och djurparkers inomhuslokaler
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Det är dock möjligt att använda inomhuslokaler om det i dem samtidigt vistas högst tio kunder eller deltagare. Motsvarande övre antal för kunder utomhus är femtio. Lokalerna måste stängas om aktören inte avgränsar lokalanvändningen till högst de ovan nämnda personantalen.

Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset