Loviisan kaupungin toiminta sulkutilan aikana 8.–28.3.2021

koronavirus coronavirus

Suomen hallitus kertoi 25.2.2021 toimista, joilla yritetään pysäyttää koronavirustilanteen paheneminen. Hallitus on luonut kolmitasoisen mallin rajoitustoimista. Suomi on siirtynyt rajoitusmallin toiselle tasolle, ja hallitus kehottaa nyt Uudenmaan kuntia ottamaan käyttöön leviämisvaiheen tiukimmat toimet.

Loviisan kaupungissa on jo suurin osa tiukimmista toimista käytössä. Näitä ovat esimerkiksi kasvomaski- ja etätyösuositukset, aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen ja julkisten tilojen käytön rajoittaminen.

Kaupungissa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräystä yli kuuden hengen kokoontumisrajoituksista ja yksityistilaisuuksien välttämisestä. Aluehallintovirasto on antanut luvan kuuden hengen tapaamisiin vain välttämättömissä, pakollisissa tilanteissa, muuten se suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista. Määräys on voimassa 14.4.2021 asti.

Loviisan kaupungin uudet rajoitukset sulkutilan aikana

Hallituksen esittämän kolmen viikon (8.–28.3.2021) sulkutilan aikana perusopetuksen luokka-asteet 7–9 ja lukiot siirtyvät etäopetukseen. Muu lukuvuosisuunnitelmaan merkitty koulutyöhön liittyvä tai sitä täydentävä toiminta, kuten esim. työharjoittelut, suositellaan siirrettävän toteutettavaksi sulkuajan jälkeen.

Vastaavan ikäisten lasten ja nuorten (vuonna 2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) harrastustoiminta sisä- ja ulkotiloissa keskeytyy myös 8.–28.3.2021. Alakouluikäisten (vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat) ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminta jatkuu, mutta se tulee toteuttaa ilman lähikontakteja.

Loviisan kaupunki sulkee hallituksen esittämän linjan mukaisesti myös asiakaspalvelutoimiston, nuorisotilat ja museon 8.3.2021 alkaen. Lovinfo palvelee kuitenkin asiakkaita sulkutilan aikana puhelimitse ja sähköpostitse. Sulkutilan aikana 8.–28.3. on mahdollista noutaa varattua aineistoa Loviisan kirjaston toimipisteistä ja palauttaa lainattua aineistoa. Muuten kirjaston tiloissa ei ole mahdollista liikkua. Pernajan ja Tesjoen kirjastojen asiamiespostit palvelevat normaalisti.

Vaikutukset paikallisiin yrityksiin ja muihin yksityisiin toimijoihin

Uudet rajoitukset tulevat vaikuttamaan myös paikallisten yritysten ja muiden yksityisten toimijoiden toimintaan. Tartuntatautilaki velvoittaa toimintaa järjestävän huolehtimaan, että asiakkailla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Lisäksi asiakkaille tulee antaa toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, hyvästä käsihygieniasta ja muista rajoituksista. Toimijan tulee huolehtia myös tilojen ja pintojen hyvästä puhdistamisesta.

Loviisan kaupunki muistuttaa, että Loviisassa on voimassa 14.4.2021 asti Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee lähikontaktien rajoittamista yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Päätöksen mukaan toimijan pitää varmistaa, että ihmisten väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää näissä tiloissa. Päätös koskee seuraavia toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun. Päätös koskee myös rajattuja ulkotiloja, joita käyttää samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa.

Aluehallintoviraston mukaan tilojen käyttö pitää järjestää niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot lähikontaktien estämiseen toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Päätöstä ei sovelleta sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin, oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheiluun eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Aluehallintoviraston päätös ei koske myöskään ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto. Eduskunta hyväksyi 8.3.2021 hallituksen esityksen, jonka mukaan majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskevaa lakia muutetaan väliaikaisesti. Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet suljetaan asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi 9.–28.3.2021. Ainoastaan ruuan ulosmyynti asiakkaille on sallittua.

Tiloja suljetaan koko Uudenmaan alueella 8.–28.3.2021

Tartuntatautilain uusien valtuuksien myötä kunnalla on mahdollisuus pahentuneen koronaviruspandemian vuoksi sulkea myös yksityisten ylläpitämiä toimitiloja. Jos määräys koskee useampaa kuntaa, määräyksen antaa aluehallintovirasto.

Aluehallintovirasto on määrännyt tiloja suljettavaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntatautilain mukaisesti. Päätös tilojen sulkemisesta laajenee koskemaan kaikkia Uudenmaan kuntia. Loviisassa määräys koskee niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava aina tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Muita suosituksia

Loviisan kaupunki kannustaa kaikkia ylioppilaskirjoituksiin osallistuvia pitämään vapaaehtoista karanteenia 14 vuorokautta ennen kirjoitusten alkua. Näin pystytään parhaiten varmistamaan turvallinen ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen.

Muita aiheeseen liittyviä tiedotteita

Uusia koronavirusepidemiaan liittyviä määräyksiä kunnille ja kuntalaisille 8.3.2021 alkaen

Lovinfo palvelee puhelimitse ja sähköpostitse sulkutilan aikana

Sulkutilan aikana 8.3.–28.3. on mahdollista noutaa varattua aineistoa Loviisan kirjastoista

Muutoksia linja-autovuoroihin koulujen etäopetuksen aikana

(Tiedotetta päivitetty 15.3.2021 klo 8.40)