Loviisan yksityistiet kuntoon -hanke – Menestyksekäs ponnistus tieverkoston parantamiseksi!

Loviisan kaupungin maaseututoimen käynnistämä Loviisan yksityistiet kuntoon 2022–2023 ‑hanke osoittautui menestyksekkääksi ja saavutti useita merkittäviä tavoitteita. Loviisassa on noin 150 tiekuntaa, jotka hoitavat yksityisteitä lähes 400 kilometriä.

Yksi hankkeen keskeisimmistä saavutuksista on tiekuntien tiedon lisääminen, mikä on parantanut tieverkoston ylläpidon ja kehittämisen läpinäkyvyyttä. Lisäksi hankkeen avulla on helpotettu avustusten hakuprosessia tiekunnille, mahdollistaen tehokkaamman resurssien käytön ja nopeamman reagoinnin yksityistiestön korjaustarpeisiin.

”Tämä on merkittävä askel kohti turvallisempia ja paremmin hoidettuja yksityisteitä, mikä hyödyttää paikallisyhteisöä laajasti. Hankkeen menestys kuvastaa Loviisan kaupungin sitoutumista infrastruktuurin parantamiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen”, toteaa maaseutuasiamies Carolina Sjögård.

Tiekunnat tyytyväisiä yhteistyöhön

”Yksityistiehankkeeseen osallistujat pitivät hanketta ja sen toteutusta myönteisenä asiana ja kokivat, että siitä on hyötyä monelle tiekunnalle”, luonnehtii maaseutuasiamies Carolina Sjögård.

Loviisan maaseututoimi toteutti myös kyselyn hankkeeseen liittyen, jossa pyydettiin palautetta ja kartoitettiin osallistujien innostuneisuutta hankkeeseen liittyvissä tapahtumissa. Kyselyyn vastattiin ahkerasti, ja valtaosa oli osallistunut hankkeeseen liittyviin tapahtumiin. Vastaajat olivat tyytyväisiä asiakaspalveluun sekä sähköiseen avustushakumahdollisuuteen. Arvostusta saivat Loviisan maaseututoimen henkilökunta, joiden koettiin tekevän arvokasta työtä yksityistieasioiden eteen jakamalla tietoa, kouluttamalla ja olemalla tukena tieasioissa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin tuiki tarpeellisia aurauskeppejä. Voiton vei Ljungåsa-Lukusunds väglagin tiekunta. Onneksi olkoon!

Maaseutulautakunnan jäsenet Marina Bruce ja Annina Hollmén arpoivat aurauskeppien voittajan maaseutulautakunnan kokouksessa 8.2.2024.

Loviisan yksityistieavustukset 2024-2025

Loviisan kaupungin maaseututoimi ilmoittaa, että Loviisan yksityistieavustusten hakeminen on avoinna. Yksityistieavustukset tarjoavat mahdollisuuden parantaa ja ylläpitää Loviisan yksityisteitä. Avustusten myöntämisessä noudatetaan yksityisteiden avustusperusteita 2024–2025.

Yksityisteiden kunnossapitoavustus 2024, hakuaika 1.2.–5.4.2024

Yksityisteiden perusparannusavustus 2025, hakuaika 1.2.–9.8.2024

Yksityisteiden avustusperusteet 2024–2025

Loppuraportti – Loviisan yksityiset tiet kuntoon 2022–23 -hanke

Kiitos yhteistyöstä!

Loviisan kaupunki
maaseututoimi


Carolina Sjögård
maaseutuasiamies
p. 0440 555 338
carolina.sjogard@loviisa.fi